Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki ĒDIENKARTE KONSULTĀCIJAS EKSĀMENIEM IESNIEGUMS 1.KLASEI

sestdiena, 2021. gada 12. jūnijs

Izlaidumu laiks


Vēl mirkli esam kopā visi,
Saulaini un cerību pilni,
Vēl nezinam, ko pasaule mums nesīs,
Vēl nezinam, kas tajā sagaidīs...

12. jūnijā pl.13.00 izlaidums 9.a klasei, klases audzinātāja E.Korčagina

12.jūnijā pl.16.00 izlaidums 9.b klasei, klases audzinātāja V.Kozule


Sveicam 9.klasi absolvējot!otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs

Viļānu vidusskola aicina 9.klašu absolventus turpināt izglītību mūsu skolā

 


2021./2022.mācību gadā Viļānu vidusskola piedāvā 3 mācību priekšmetu komplektus.

 Šie komplekti saistoši tikai tiem skolēniem, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 10.klasē.

Iesniegums 10.klasei atrodams šeit un skolā pie dežuranta. Sākot ar 14.jūniju skolā pie dežuranta var atstāt iesniegumu un tajā minēto dokumentu kopijas. 

Pamatizglītībā un 12.klašu skolēniem Viļānu vidusskola turpina realizēt ierastās izglītības programmas.

Būsiet gaidīti mūsu skolā! Viļānu vidusskolas kolektīvs būs patiesi gandarīts sniegt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību jebkurā no izglītības pakāpēm.

Par skolā realizējamām izglītības programmām, skolas īpašiem piedāvājumiem, skolas tradīcijām un svarīgākajiem notikumiem sekojiet līdzi mūsu skolas mājas lapā.


ceturtdiena, 2021. gada 3. jūnijs

Projekta dalībnieku "Skatāmies nākotnē" viesošanās Dekšāru pagasta kaņepju audzētavā "Obelisk Farm"

Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) īstenošanā piedalās biedrība "Kopābūšana". Biedrība "Kopābūšana"  realizē projektu "Skatāmies nākotnē" kopā ar  Viļānu vidusskolas skolēniem. 

Šī gada 1.jūnijā, projekta ietvaros notika dalībnieku viesošanās Dekšāru pagasta kaņepju audzētavā. Uz Obelisk Farm skolēni, kopā ar skolotājām Lāsmu Maltu un Ilzi Valenieci, devās ar velosipēdiem, aktualizējot veselīgu dzīvesveidu.

Viesošanās laikā kaņepju audzētavā, dalībniekiem tika dota iespēja izzināt kaņepes augšanas stāstu, apmeklēt kaņepju muzeju, pacienāties ar garšīgu tēju un kaņepju izstrādājumiem - maizīti, sviestu un batoniņiem. 

Mīļš paldies par interesanto stāstījumu un viesmīlīgo uzņemšanu Andrim Višņevskim un Deborai!

Pasākuma laikā tika ievēroti visi Valstī noteiktie epidemioloģiskie pasākumi. Paldies visiem par dalību!

Skolotājas L.Malta un I.Valeniece
trešdiena, 2021. gada 2. jūnijs

"Gada klases" un "Gada skolēni"


Izvērtējot skolēnu mācību sasniegumu rezultātus un klašu kolektīvu mācību izaugsmes dinamiku, saskaņā ar skolas pamatdokumentiem "Gada klase" un "Gada skolēns" šajā mācību gadā tika piešķirtas šādas nominācijas.
Gada klases:

2.b klase, kl. audz. A Runče
3.a klase, kl. audz. V.Zavjalova
4.b klase, kl. audz. L.Sermā
6.a klase, kl. audz. I.Stabulniece
10.a klase, kl.audz. N.Jakušonoka

Gada skolēni:

Marta Bruzgule 6.b. klase, kl. audz. I.Straujupe
Emīls Logins 6.a klase, kl. audz. I.Stabulniece
Marija Bebriša 9.b klase, kl. audz. V.Kozule
Viktorija Samuilova 12.a klase, kl. audz. Z Litvinova

Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto īstenotajā unikālajā projektā – stipendiju atbalsta programmā ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam vienam absolventam šogad no mūsu skolas saņem:
Aīda Patmalniece 12.b klase, kl.audz. I.Kroiča

Sveicam visus nominantus!


pirmdiena, 2021. gada 31. maijs

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena


Katru gadu 1. jūnijā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, kuras aizsākumi meklējami 1925. gadā Ženēvā. Šīs tematiskās dienas mērķis ir izcelt bērnu tiesības uz brīvu, mierīgu vidi un dzīvi bez vardarbības. Šī diena ir kā atgādinājums par valsts pienākumu nodrošināt bērna tiesības uz labklājību, veselības aprūpi, izglītību, drošu dzīvesvietu. 

Lai pasargātu bērnus, ir svarīgi pievērst uzmanību viņu izglītošanai, sniedzot zināšanas par to, kā rīkoties dažādās riskantās situācijās. Katram ir jāzina, kā pasargāt sevi un citus no briesmām, kā veikt drošas izvēles un palīdzēt līdzcilvēkiem nepieciešamības gadījumā.
Papildus vēlamies Jūs informēt, ka sākot ar 2021. gada 27. jūniju Slimību profilakses un kontroles centrs īstenos izglītojošus pasākumus vispārējās izglītības iestāžu 4.-5. klašu izglītojamajiem par drošas peldēšanās paradumu un piesardzības pasākumu ievērošanas nozīmi aktīvās atpūtas laikā pie ūdens.
Pasākuma ilgums būs 45 minūtes. Pasākums norisināsies ārā, ievērojot attiecīgajā brīdī valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus . Visi pasākuma dalībnieki saņems izdales materiālus saistībā ar pasākuma tematiku, kā arī dalībniekiem būs iespējams piedalīties konkursā par vērtīgām balvām.
Saņemt papildu informāciju par pasākumu, kā arī pieteikties tam iespējams rakstot uz e-pastu nodarbibas@izglitibaspasakumi.lv vai zvanot Andrim Čeksteram – tālr.nr. 20006250.Pasaules diena bez tabakas

Kā jau katru gadu, arī šogad 31. maijā tiek atzīmēta Pasaules diena bez tabakas, kuru 1987. gadā ieviesa Pasaules Veselības organizācija. Šīs tematiskās dienas galvenais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību smēķēšanas kaitīgumam, skaidrot tabakas un nikotīna negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību, mazinot smēķējošo cilvēku skaitu sabiedrībā.

Tabakas epidēmija ir viens no lielākajiem sabiedrības veselības apdraudējumiem, ar kādu pasaulē jebkad ir nācies saskarties, un pasaulē gadā šī iemesla dēļ mirst 8 miljoni cilvēku. Savukārt pusaudžu vecums tiek uzskatīts par kritisko smēķēšanas uzsākšanai. Jo agrāk tiek uzsākta regulāra smēķēšana, jo lielāks risks nonākt tabakas atkarībā un vēlāk ir grūtāk no šī paraduma atbrīvoties.

Satraucošs ir fakts, ka pēdējo gadu laikā aizvien populārākas pusaudžu vidū kļūst elektroniskās smēķēšanas ierīces, kuras tiek reklamētas kā nekaitīgākas alternatīvas tabakas izstrādājumiem, kurām nav novērojams parastajām cigaretēm raksturīgais izskats un aromāts, tādēļ ir grūtāk pamanīt, ja bērns smēķē.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra pētījuma datiem, 2019. gadā e-cigaretes regulāri lietojuši 18% 13-15 gadīgie skolēni, 22% zēnu un 14% meiteņu. Kopš 2011. gada e-cigarešu lietotāju īpatsvars šajā vecuma grupā ir dubultojies*.

Šoreiz esam sagatavojuši 10 vizuāļus pusaudžu vecākiem, lai uzskatāmā veidā iepazītos ar elektronisko smēķēšanas ierīču darbību, to ietekmi uz bērna veselību, kā arī veidus, kā atpazīt, ja bērns lieto elektroniskās smēķēšanas ierīces. 

Ļoti ceram, ka šie vizuālie materiāli palīdzēs veidot bērnu vecāku izpratni par elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm, to kaitīgumu un lietošanas atpazīšanu, kura palīdzēs saglabāt bērnu veselību!
 

svētdiena, 2021. gada 30. maijs

Sveiciens mācību gadu noslēdzot!Laiks paskrējis vēja ātrumā, un šī mācību gada pēdējā skolas diena ir klāt. 

Un nav svarīgi, vai skolēns ir pabeidzis pirmo, piekto vai kādu citu klasi, tas tomēr ir nozīmīgs notikums, jo ir noslēdzies kāds noteikts mācību procesa posms.

Sveicieni visiem, šo mācību gadu noslēdzot!

Administrācijas video sveicienu skatīt šeit:

9.klasēm mīļi sveicieni Pēdējā skolas zvana dienā!


9.b klases atmiņas par skolu skatīt šeit:


Mācību darba rezultāti 2020./2021.m.g.

Apmeklējiet mūsu skolas mājas lapas sadaļu "Mācību darbs", lai iepazītos ar 2020./2021.m.g. mācību darba sasniegumiem.
 

Dabas klases skolēni prot redzēt dabā interesantas lietas

 Viļānu vidusskolas dabas klases skolēni mācību gada laikā ir piedalījušies dažādos konkursos.

Skatīt šeit:

sestdiena, 2021. gada 29. maijs

Prieks par literārajiem panākumiem

 

Šī mācību gada nogale 12.a klases skolniecei Viktorijai Samuilovai bijusi radoša un veiksmīga. Pavasarī  Viktorija piedalījās KuldīgasTehnoloģiju un tūrisma tehnikuma rīkotajā konkursā par godu rakstniekam Ernestam Birzniekam – Upītim. Par savu literāro darbu Viktorija saņēma 2 balvas- Pastariņa muzeja simpātiju balvu un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas balvu.

Viktorija pētīja savas dzimtas vēsturi- vecvectēva  Sibīrijas izsūtījuma laikā piedzīvoto. Par šiem skarbajiem notikumiem viņa rakstīja pārdomu darbu un piedalījās fonda “Sibīrijas bērni” rīkotajā konkursā. Šajā konkursa Viktorija ieguva 2. vietu, kā arī naudas balvu.  11. jūnijā jāierodas Prezidenta pilī uz svinīgās apbalvošanas ceremoniju pie Latvijas prezidenta.

Lai radošas domas un veiksme arī turpmāk!

Skolotāja Ilga Kroiča