trešdiena, 2021. gada 1. decembris

Paplašināta iespēja skolēniem piedalīties interešu izglītībā un sporta nodarbībās

Informācija par Valdībā lemto:

1.       Paplašināta iespēja bērniem piedalīties interešu izglītības un sporta nodarbībās. Ir atļauta nometņu rīkošana epidemioloģiski drošā vidē. https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/paplasina-iespejas-berniem-piedalities-interesu-izglitibas-nodarbibas-un-nometnes

2.       Pielikumā vizuālā informācija par šīs dienas lēmumiem.

3.       Rīkojuma Nr. 720 jaunā redakcija būs pieejama šeit - https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

4.       Informējam, ka IZM mājas lapā ir publicēts atjaunotais SPKC “testēšanas algorimts” 

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0

https://www.spkc.gov.lv/lv/media/16158/download


 

2.b klases skolēni izzina maizes cepšanas procesuJēkabs Gritāns ar pašceptu maizi, foto uzņemts mājās

Ir ļoti patīkami, kad skolotāja plānotai stundai, iecerei ar savām idejām pievienojas skolēni un vecāki. 2.b klases skolēni latviešu valodas stundā runāja par maizi - par tās garo ceļu līdz mūsu galdam , lasīja ticējumus par maizi, pārrunāja, ka maizīti ir jāsaudzē, jāizturas pret to ar cieņu. Nākamajā latviešu valodas stundā 2.b klases skolēns Jēkabs Gritāns visus pārsteidza ar pašceptu maizīti. Jēkabs cienāja visus klasesbiedrus un skolotāju, smalki izstāstīja maizes recepti un cepšanas gaitu. Visi bijām bezgala patīkami pārsteigti, cienājāmies un slavējām gardo maizīti, teicām paldies. Bērniem noteikti paliks atmiņā ne tikai maizes garša, bet arī tas, ka ka pret maizi jāizturas ar cieņu, ka maize ir mājas svētība. Liels paldies Jēkabam un viņa vecākiem par sarūpēto gardo maizīti, par patīkamām emocijām un atbalstu patiesu vērtību iedzīvināšanā.

2.b klases audzinātāja Sandra Lāce

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Teci, teci valodiņa

 
    Š.g. 26.novembrī norisinājās konkursa "Teci, teci valodiņa" Ziemeļlatgales posms. Viļānu vidusskolu pārstāvēja 9 skolēni. Trīs no viņiem : Sofija Bruzgule (1.klase), Marks Markuss Straujups (3.klase) un Artis Zvīdriņš (8.klase) ieguva 2.pakāpi - titulu "Lielais stāstnieks".

    Savukārt, pārējie dalībnieki tika novērtēti ar 1.pakāpi - titulu "Vislielākais stāstnieks" un tika izvirzīti dalībai konkursam Rīgā. Tie bija: Viktorija Vita Straujupe (2.klase), Elizabete Šarkovska (3.klase), Selīna Marija Atašova, Evelīna Matīsa, Annija Krūkle (4.klase), Aļesja Kovaļenko (8.klase). 

    Sveicam mūsu skolas dalībniekus ar augsto sasniegumu un vēlam viņiem veiksmi konkursā Rīgā, kurš norisināsies 4.decembrī.

    Paldies skolotājām Ilzei Straujupei, Ingai Stafeckai, Lidijai Barkānei, Iritai Livmanei un Anitai Vulānei par ieguldīto darbu un skolēnu panākumiem!

    Elizabete Šarkovska ieguva arī žūrijas simpātijas titulu "Spilgtākais Ziemeļlatgales novadā".
Pavisam konkursā šādu titulu ieguva tikai 4 dalībnieki.A.Krūkle 4.b klase, kl. audz. I.Livmane


A.Zvīdriņš 8.a klase, kl. audz. A.Vulāne


A.Kovaļenko 8.a klase, kl. audz. A.Vulāne


E.Šarkovska 3.a klase, kl.audz. L.Barkāne


M.M.Straujups 3.a klase, kl. audz. L.Barkāne


S.M. Astašova 4.b klase, kl. audz. I.Livmane


V.V.Straujupe 2.b klase, kl. audz. S.Lāce

S.Bruzgule 1.b klase, kl. audz. L.Sermā
video skatīt šeit:

E.Matīsa 4.b klase, kl. audz. I.Livmane
video skatīt šeit:

Sākas Adventes laiksElīnas Šariginas, 5.a klase, veidotais Adventes vainags

Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Luteriskajā baznīcā pirmā svece tiek dēvēta par pravieša sveci, simbolizējot cerību - Kristu, otrā ir Betlēmes svece, apzīmējot aicinājumu uz pestīšanu, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība.

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.

Baznīcā Adventa laikā dominē violetā krāsa, kurai jāliecina gan par gavēņa laiku, gan Ķēniņa ierašanos uz Zemes. Violetā krāsa dominē arī priesteru un mācītāju amata tērpos, altārsegās, kas, nozīmējot augstāko prieka izpausmi. Ziemassvētkos tā tiek nomainīta pret balto krāsu.

Adventa tradīcijas aizsākums meklējams 490. gadā, kad bīskaps Tūras Perpētijs oficiāli atzina Adventu par grēku nožēlas laiku Rietumeiropas Franku Baznīcā, uzliekot trīs dienu gavēni nedēļā no 11. novembra līdz Ziemassvētkiem. Šis 40 dienu gavēnis, kurš ir līdzīgs Lielā Gavēņa laikam (pirms Lieldienām), tika saukts arī par svētā Mārtiņa 40 dienu gavēni. 13. gadsimtā noteikts četru nedēļu cikls. Ar 1. Adventu sākas arī jaunais Baznīcas gads.

Gaišu un siltu pirmo Adventes svētdienu!


piektdiena, 2021. gada 26. novembris

Radoša pēcpusdiena pirms Adventes

ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» ietvaros, 26.11.2021. Viļānu vidusskolā notika projekta ,,Nestāvi malā!’’, ko realizē biedrība ,,Kopābūšana’’,
 nodarbība ar psiholoģi A.Gailumu un adventes vainagu veidošana ar skolotājām I.Valenieci un L. Maltu. Paldies visiem par darbošanos!
6.a klases izaicinājums

 

Lāčplēsi, mēs augam, lai Tu lepotos ar mums!

Lāčplēša dienai veltītais izaicinājums  6.a klasē.

Katrs skolēns pildīja fiziskos vingrinājumus. Visi kopā izpildījām -661 pietupienu, 674 reizes vērderpreses vingrinājumu, līdzsvara vingrinājumu uz labās un kreisās kājas izpildījām  22.93 minūtēs.

Foto kolāžu skatīt šeit:

 

ceturtdiena, 2021. gada 25. novembris

Konkursa "Ko Tev zināt? Nieks!" fināls

Lai veicinātu Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) vienotību, kā arī attīstītu skolēnu izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi, spēju rūpēties par savu un apkārtējo veselību, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA “OnPlate” aicināja NVVST dalības izglītības iestāžu 3.-4. klašu skolēnus piedalīties konkursā, iegūstot ne tikai jaunas zināšanas saistībā ar veselību un iespēju saliedēties komandas ietvaros, bet arī cīnoties par vērtīgām balvām.

Veselības zināšanu konkurss “Ko Tev zināt? Nieks!” aptver četras ar veselību saistītas tēmas – veselīgu uzturu, personīgo higiēnu, fiziskās aktivitātes, kā arī garīgo veselību, tādējādi skolēniem veidojot izpratni par vairāku veselību ietekmējošo faktoru kopumu, kas nepieciešami veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

24.novembrī notika konkursa "Ko Tev zināt?  Nieks!" fināls, kurā piedalījās 4.b klase, klases audzinātāja Irita Livmane. Skolēni tiešsaistē atbildēja uz dažādiem jautājumiem par veselīga dzīvesveida nozīmi un bija gandarīti par paveikto. Paldies audzinātājai par klases iesaistīšanu un organizētājiem par organizēšanu!

ceturtdiena, 2021. gada 18. novembris

trešdiena, 2021. gada 17. novembris

Viļānu vidusskolas skolēnu sveicieni Latvijai dzimšanas dienā6.c klases izstāde "Mana Latvija", kl.audz. L.Gribuste


3.b klase "Sīki, mazi žagariņi", kl. audz. A.Runče


3.c klase A.Altmanis "Koncerts", kl. audz. O.Černova


5.b klase "Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa", kl.audz. I.Kroiča


K.Jakušonoka 9.b klase "Nekur nav tik labi kā mājās", kl. audz. T.Samuilova


M. Samuilova 7.c klase U.Stabulnieks "Tik un tā", kl. audz. J.Tarasova


M.Bruzgule 7.b klase "Tumša nakte, zaļa zāle", kl.audz. I.Straujupe


T.Buivide un A.Nadežnikova 7.b klase R.Pauls Par pēdējo lapu, kl.audz. I.Straujupe


Z. Jukalo 4.c klase I.Circene Dzimšanas diena Latvijai, kl.audz. J.Kvitova

 1.b klase, kl. audz. L.Sermā

6.b klase, kl. audz. S.Seržane


6.b klase, kl. audz. S.Seržane8. a klase, kl.audz. A.Vulāne


11.a klase, kl. audz. N.Jakušonoka


11.a klase, kl. audz. N.Jakušonoka


12.a klase, kl.audz. M.Ladusāne


2.b klase, kl. audz. S.Lāce


9.a klase, kl.audz. I.Malta


4.b klase, kl.audz. I.Livmane


Tik gaismas būs Latvijā, cik paši to radīsim. 
Veidojām katrs savu sveci, 
kurā ierakstījām, kā cenšamies vairot gaismu.

4.b klase, kl. audz. I.Livmane


5.a klase, kl. audz. Z.Litvinova


5.a klase, kl. audz. Z.Litvinova


2.a klase, kl.audz. A.Medvecka


2.a klase, kl.audz. A.Medvecka


8.b klase, kl.audz.N.Kovaļkova


10.a klase, kl.audz.E.Korčagina

1.a klase "Sēņotāji", kl.audz. I.Macāne
video skatīt šeit:
3.a klase "Dietu, dietu jaunas meitas", kl. audz. L.Barkāne
video skatīt šeit:

4.a klase "Putniņš uz zara", kl. audz. V.Zavjalova
video skatīt šeit:

4.с klase "Bēdu manu lielu bēdu", kl.audz. J.Kvitova
video skatīt šeit:

6.a klase "Lidojums ar gaisa balonu", kl. audz. I.Rubule
video skatīt šeit: 

6.c klase "Caur sidraba birzi gāju", kl.audz. L.Gribuste
video skatīt šeit:

7.a klase "Šeit ir Latvija", kl.audz. I.Stabulniece
video skatīt šeit:

8.a klase "Stūru stūriem tēvu zeme", kl.audz. A.Vulāne
video skatīt šeit: