Ieskaišu grafiki Neklātienes nod.stundu saraksts Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi ĒDIENKARTE

KontaktinformācijaAdrese:
Viļānu vidusskola,
Rēzeknes ielā 1A,
Viļānos,
Viļānu novadā,
LV-4650


Tālruņi:
Direktors Pēteris Tretjuks: 29359036
Lietvede Nelija Bogdanova: 64628040
Vietniece mācību jomā Nellija Guda: 26347895
Vietniece audzināšanas jomā Inese Stepāne: 25916407
Skolas saimnieks Inese Tuče: 28441213
Direktora vietnieks IT jomā Juris Livmanis: 28803377

e-pasts: vilanuvidusskola@gmail.com


Rekvizīti:
Reģ. Nr. 40900014309
Rēzeknes iela 1a, Viļāni, LV-4650
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV73HABA0551026165229