Ieskaišu grafiki Neklātienes nod.stundu saraksts Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi ĒDIENKARTE

KontaktinformācijaAdrese:
Viļānu vidusskola,
Rēzeknes ielā 1A,
Viļānos,
Viļānu novadā,
LV-4650


Tālruņi:
Direktors: 29359036
Lietvede: 64628040
Vietniece mācību jomā: 26347895
Vietniece audzināšanas jomā: 25916407
Skolas saimnieks: 28441213
Direktora vietnieks IT jomā: 28803377

e-pasts: vilanuvidusskola@gmail.com