Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki ĒDIENKARTE KONSULTĀCIJAS EKSĀMENIEM IESNIEGUMS 1.KLASEI

Pakalpojumi

Informāciju par Viļānu vidusskolas akreditācijām, licencētajām izglītības programmā var uzzināt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājas lapas sadaļā "Publiski pieejamā informācija". Saite uz šo vietni ir šeit: VIIS

Skola realizē 8 izglītības programmas (uz 01.01.2020.)
Izglītības
programmas
nosaukums
Kods
Licence
Akreditācijas termiņš
Nr.
Datums
Pamatizglītības programma
21011111
03.04.2012 
06.12.2024 
Pamatizglītības mazākumtautību programma
21011121
V-5070
04.04.2012 
06.12.2024 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
31013011
V-4407
28.06.2011 
06.12.2024 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
31011011
V-9348
30.08.2017
06.12.2024 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
21015811
V-5077
10.04.2012
06.12.2024 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
21015821
V-5078
10.04.2012.
06.12.2024 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
21015611
V-5075
10.04.2012.
06.12.2024
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
21015621
V-5076
10.04.2012.
06.12.2024 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru