Lapas

Pakalpojumi

Informāciju par Viļānu vidusskolas akreditācijām, licencētajām izglītības programmā var uzzināt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājas lapas sadaļā "Publiski pieejamā informācija". Saite uz šo vietni ir šeit: VIIS

Skola realizē 8 izglītības programmas 
Izglītības
programmas
nosaukums
Kods
Licence
Akreditācijas termiņš
Nr.
Datums
Pamatizglītības programma
21011111
03.04.2012 
06.12.2024 
Pamatizglītības mazākumtautību programma
21011121
V-5070
04.04.2012 
06.12.2024 
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
31013011
V-4407
28.06.2011 
06.12.2024 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
31011011
V-9348
30.08.2017
06.12.2024 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
21015811
V-5077
10.04.2012
06.12.2024 
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
21015821
V-5078
10.04.2012.
06.12.2024 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
21015611
V-5075
10.04.2012.
06.12.2024
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
21015621
V-5076
10.04.2012.
06.12.2024 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru