Lapas

Skolas darbība projektos

Aktuālie projekti:

Starptautiskais projekts Erasmus+ “INTEGRA” ,  tā mērķis ir atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu. Projektā iesaistītas četras valstis - Latvija, Lietuva, Igaunija un Slovēnija.