Lapas

Skolas darbība projektos

Aktuālie projekti:
Lai mudinātu sabiedrību aktīvāk iesaistīties demokrātijas nostiprināšanas procesos, izteikt konstruktīvu viedokli un prast to aizstāvēt, Rēzeknes novada Maltas un Viļānu vidusskola, kā arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, ar 2023.gada martu, uzsāk British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstīto projektu “Man nav vienalga”.
 


23.03.23. Viļānu vidusskola uzsāka darboties Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projektā "Satikt". 2023.LV/NVOF/MAC/104/19
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Starptautiskais projekts Erasmus+ “INTEGRA” ,  tā mērķis ir atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu. Projektā iesaistītas četras valstis - Latvija, Lietuva, Igaunija un Slovēnija.