Lapas

APP projekta aktivitātes

2022./2023. mācību gads

 Uzsākot jauno mācību gadu projekta aktivitātēs ir iesaistīti 21 pedagogs, kuri īsteno šādus projekta atbalsta pasākumus:
  • Pedagoga palīgs/otrais pedagogs;
  • Mācīšanās grupas;
  • Talantu programmas;
  • Pētniecības programma;
  • Datorikas pulciņš interešu izglītībā;
  • Programmēšanas pulciņš interešu izglītībā.
2021./2022. mācību gads

 Uzsākot jauno mācību gadu projekta aktivitātēs ir iesaistīti 19 pedagogi, kuri īsteno šādus projekta atbalsta pasākumus:
  • Pedagoga palīgs/otrais pedagogs;
  • Mācīšanās grupas;
  • Talantu programmas;
  • Pētniecības programma;
  • Datorikas pulciņš interešu izglītībā;
  • Programmēšanas pulciņš interešu izglītībā.
2020./2021. mācību gads

    Uzsākot jauno mācību gadu projekta aktivitātēs ir iesaistīti 15 pedagogi, kuri turpina jau iepriekšējās aizsāktās aktivitātes un klāt nāk:
  • Pedagoga palīgi/laboranti STEM un vides jomas priekšmetos;
  • Programmēšanas pulciņi interešu izglītībā.

Viļānu vidusskola iesaistījās arī projekta piedāvātajās aktivitātes Fizikas gada ietvaros.
Fizikas gada pasākumi 

Jaunajā projekta plānošanas un īstenošanas periodā 2019.-2021.gadiem skolai ir apstiprinātas 14 aktivitātes. Skola turpina aktivitātes Fizikas gada ietvaros un Tehnoloģiju gada aktivitātēs. Tāpat skola attīsta projekta piedāvātās iespējas pilnveidot atbalsta personāla darbu.

2019.-2021.gadiem apstiprinātās aktivitātes

Pedagogs
APP kods
Plāna nosaukums
Mācību forma
Mācību joma
Korčagina Elza
APP4454
Praktiskās nodarbības “Mēs skolai - eksperimenti dizainā”
Ārpusstundu pasākums
STEM un vides joma
Litvinova Zigrīda
Špundzāne Ļubova
APP4457
Nodarbību cikli “Dabas klase”
Mācību saturs
STEM un vides joma
Bistrovs Sergejs
APP6713
Interešu izglītības programma: 3D  printeris  (citādi  rokdarbi).
Ārpusstundu pasākums
STEM un vides joma
Kvitova Jeļena
APP4499
Praktiskās nodarbības. Darbs ar talantīgajiem bērniem- matemātikas padziļinātā apguve.
Mācību saturs
STEM un vides joma
Bistrovs Sergejs
APP6716
Praktiskās nodarbības. Tehnoloģijas un dizains.
Ārpusstundu pasākums
STEM un vides joma
Livmane Irita
APP4507
Praktiskās nodarbības “Domā, dari, radi”.
Ārpusstundu pasākums
STEM un vides joma
Ladusāne Maruta
APP4510
Praktiskās nodarbības dabaszinību jomā.
Mācību saturs
STEM un vides joma
Mozule Aina
APP4512
Praktiskās nodarbības-Matemātika ar talantīgiem skolēniem daudzpusīgu spēju attīstīšanā 5.un 6.klasē.
Mācību saturs
STEM un vides joma
Černova Olga
APP7014
Praktiskas  nodarbības  dabaszinībās iekļaujot  datorikas elementus.
Mācību saturs
STEM un vides joma
Medvecka Anita

Kvitova Jeļena
APP4544
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam. Mācību sasniegumu un iemaņu uzlabošana matemātikā.
Mācību saturs
STEM un vides joma
Macāne Ilga
APP4545
Praktiskās nodarbības skaitļošanas iemaņu un jēgpilnu uzdevumu risināšanas pilnveidošana.
Mācību saturs
STEM un vides joma
Grudule Ilga
APP5067
Pedagoga palīgs.
Mācību saturs
Multidisciplinārā joma
Kornejeva Valentīna
APP5068
Pedagoga palīgs.
Mācību saturs
Multidisciplinārā joma
Zavjalova Vija
APP6726
Pedagoga palīgs.
Mācību saturs
STEM un vides joma


Fizikas gada turpinājums, Tehnoloģiju gada aktivitātes, atbalsta pasākumi 2019./2020.m.g.

Pedagogs
Plāna nosaukums
Bistrovs Sergejs
Tehnoloģiju gads. Pulciņš programmēšanā.
Mozule Aina
Tehnoloģiju gads. Pulciņš "Matemātikas mācīšana skolēniem caur IT".
Černova Olga
Tehnoloģiju gads. Datorikas pulciņš.
Stafeckis Andris
Tehnoloģiju gads. Robotikas pulciņš.
Strupītis Andris
Tehnoloģiju gads. Robotikas pulciņš.
 Praulina Aija
Tehnoloģiju gads. Foto un video pulciņš.
Rogova Lidija
Fizikas gada turpinājums. Fizikas laborants.
Stafeckis Andris
Fizikas gada turpinājums. Papildu nodarbības fizikā.
Mežatuča Ināra
Fizikas gada turpinājums. Papildu nodarbības fizikā.
Macāne Ilga
Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs.
Zavjalova Vija
Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs.
Kvitova Jeļena
Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs.
Černova Olga
Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs.

Projekta norises 2017.-2019.gada periodā skolā tika realizētas vairāk kā 20 dažādas aktivitātes, kuru mērķis bija palīdzēt risināt problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību traucējumiem, problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību grūtībām, problēmas darbā ar izglītojamiem ar vispārējiem sasniegumiem kā arī problēmas darbā ar izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem.

Viļānu vidusskolā sākot ar 2017./2018.m.g. tika īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001).


Projekta koordinators Viļānu vidusskolā – Ilze Valeniece

Projekta koordinators Rēzeknes novada pašvaldībā – Anita Rudziša


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru