piektdiena, 2016. gada 26. augusts

Esi mūsējais!

Sveiki! Vēl nezini kur mācīties? Nāc uz Viļānu vidusskolu.
Viļānu vidusskola turpina uzņemt audzēkņus visās izglītības programmās, visās klasēs.

Vidējo izglītību iespējams iegūt izvēloties kādu no sekojošām programmām:
Viļānu vidusskola aicina iegūt vidējo izglītību gan dienas apmācības nodaļā, gan neklātienes nodaļā. Vidusskolā tiek piedāvātas sekojošas izglītības programmas:
1.
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
Vsk.Lv. (eks.)
31013011
2.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmaVsk.Kr. ( visp.)31011021
3.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
Vsk.NL (visp.) Lv.
31011013
4.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
Vsk. NK (visp.) Kr.
31011023Jebkuram vidusskolēnam ir iespēja bez maksas iegūt autovadītāja B kategorijas tiesības (arī neklātienes nodaļas skolēnam).

Pamatizglītbā tiek piedāvātas šādas izglītības programmas:
1.
Pamatizglītības programma
Pam. L
21011111
2.
Pamatizglītības mazākumtautību programma
Pam. K
21011121

Bez tam Viļānu vidusskola piedāvā arī sekojošas speciālās izglītības programmas:
1.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Spec. pam. Lv.
21015811
2.
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Spec. pam. Kr.
21015821
3.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Spec. pam. Lv.
21015611
4.
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Spec. pam. Kr.
21015621

Priekš jauniešiem, kuri kādu apstākļu dēļ nav ieguvuši obligāto pamatizglītību līdz 18 gadu vecumam, skola piedāvā izglītības programmas:
1.
Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma.
Pam.nekl.latv.
23011113
2.
Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma.
Pam. Nekl. Kr.
23011123

Interesentiem griezties pie lietvedes 222.kabinetā, Viļānu vidusskolā, Rēzeknes ielā 1A, Viļānos. 
Papildus informācija pa tālruni: Lietvede: 64628040


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru