otrdiena, 2016. gada 14. jūnijs

Sākusies skolēnu uzņemšana Viļānu vidusskolas 10.klasēs

Viļānu vidusskola aicina iegūt vidējo izglītību gan dienas apmācības nodaļā, gan neklātienes nodaļā. Vidusskolā tiek piedāvātas sekojošas izglītības programmas:
1.
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.
Vsk.Lv. (eks.)
31013011
2.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Vsk. Lv. (visp.)
31011011
3.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
Vsk.Kr. ( visp.)
31011021
4.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
Vsk.NL (visp.) Lv.
31011013
5.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
Vsk. NK (visp.) Kr.
31011023
Jebkuram vidusskolēnam ir iespēja bez maksas iegūt autovadītāja B kategorijas tiesības.

Tāpat Viļānu vidusskola gaida arī nākošos pirmklasniekus, piedāvājot apgūt vispārējās pamatizglītības programmu gan latviešu valodā, gan krievu valodā:
1.
Pamatizglītības programma
Pam. L
21011111
2.
Pamatizglītības mazākumtautību programma
Pam. K
21011121

Priekš jauniešiem, kuri kādu apstākļu dēļ nav ieguvuši obligāto pamatizglītību līdz 18 gadu vecumam, skola piedāvā sekojošas izglītības programmas:
1.
Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma.
Pam.nekl.latv.
23011113
2.
Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) programma.
Pam. Nekl. Kr.
23011123

Viļānu vidusskola uzņems audzēkņus arī jebkurā citā klasē, ne tikai 1. vai 10.klasēs

Bez tam Viļānu vidusskola piedāvā arī sekojošas speciālās izglītības programmas:
1.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Spec. pam. Lv.
21015811
2.
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Spec. pam. Kr.
21015821
3.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Spec. pam. Lv.
21015611
4.
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Spec. pam. Kr.
21015621

Viļānu vidusskolas skolēni ārpus mācību darba izmanto iespēju sevi pilnveidot un pierādīt daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos: dambrete, datorpulciņš, "Erudīts", floristika, fotomāksla, "Intelekts", Viļānu jaunsardzes vienība, karjeras izglība, keramika, krievu literārais klubs, kristīgā mācība, literārā radošā grupa, meiteņu koris, meiteņu vokālais ansamblis, mūsdienu deja, "Panākumu universitāte", radošā darbnīca, rotu dizains, skolas avīze "Kaleidoskops", daudzveidīgi sporta pulciņi, šahs, skolēnu mācību uzņēmums, starptautisko sakaru pulciņš, tautu dejas, Vanadzēnu kopa, vides pētnieku klubs, vizuālās mākslas pulciņš u.c.

Interesentiem griezties pie lietvedes 222.kabinetā, Viļānu vidusskolā, Rēzeknes ielā 1A, Viļānos. 
Papildus informācija pa tālruni: Lietvede: 64628040Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru