Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki ĒDIENKARTE KONSULTĀCIJAS EKSĀMENIEM IESNIEGUMS 1.KLASEI

ceturtdiena, 2021. gada 1. jūlijs

Izlaidumu laiks Viļānu vidusskolā


Ceļu Tu iepazīsi daudz labāk,
Ja iesi pa to,
Nekā tad, ja pētīsi
Vislabāko karti pasaulē.
/Brauna/

2.jūlijā pl.16.00 Viļānu KN notiks Viļānu vidusskolas 12.a klases, audzinātāja Z.Litvinova un 12.b klases, audzinātāja I.Kroiča izlaidumi.pirmdiena, 2021. gada 28. jūnijs

Viļānu vidusskolā noslēdzies projekts "Skatāmies nākotnē!"

Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) īstenošanā piedalījās biedrība "Kopābūšana". Biedrība "Kopābūšana"  realizēja projektu "Skatāmies nākotnē" kopā ar  Viļānu vidusskolas skolēniem. 

Šī gada, 28.jūnijā, projekta ietvaros notika dalībnieku darbošanās radošajā darbnīcā, kurā tika piedāvāta iespēja izveidot katram savu Sapņu ķērāju. Projekta dalībnieki Sapņu ķērājus veidoja kopā ar skolotāju Ilzi Valenieci. Radošā darbnīca notika Hotel@SPA pie Kaupra. Skolēniem tika piedāvāta iespēja izmantot Hotel@SPA baseinu un pirtiņu. Pasākuma laikā visi projekta dalībnieki tika cienāti ar garšīgām pusdienām! Paldies Hotel@SPA pie Kaupra kolektīvam par garšīgo cienastu!

Pasākuma laikā tika ievēroti visi Valstī noteiktie epidemioloģiskie pasākumi. Paldies visiem par dalību un biedrības "Kopābūšana" valdes loceklei L.Maltai par organizēšanu!
pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs

Turpinās biedrības "Kopābūšana" projekta "Skatāmies nākotnē!" realizēšana

Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) īstenošanā piedalās biedrība "Kopābūšana". Biedrība "Kopābūšana"  realizē projektu "Skatāmies nākotnē!" kopā ar  Viļānu vidusskolas skolēniem. 

Šī gada, 21.jūnijā, projekta ietvaros notika dalībnieku darbošanās divās radošajās darbnīcās. Vienā darbnīcā dalībnieki darbojās ar mālu, iepazīstot tā īpašības un veidojot svečturus kopā ar skolotāju V.Bogdanovu.  Otrajā darbnīcā dalībnieki darbojās ar skolotāju Ilzi Valenieci, kur tika dota iespēja iepazīt dabas materiālus. Darbojoties ar dabas materiāliem, skolēni veidoja telpas dekorus, kurus drīzumā jau varēs izmantot arī Līgo svētkiem.

 Pasākuma laikā tika ievēroti visi Valstī noteiktie epidemioloģiskie pasākumi. Paldies visiem par dalību un biedrības "Kopābūšana" valdes loceklei L.Maltai par organizēšanu!


Biedrība "Kopābūšana" realizē projektu "Skatāmies nākotnē!" kopā ar Viļānu vidusskolas skolēniem

 Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) īstenošanā piedalās biedrība "Kopābūšana". Biedrība "Kopābūšana"  realizē projektu "Skatāmies nākotnē!" kopā ar  Viļānu vidusskolas skolēniem. 

Šī gada, 18.jūnijā, projekta ietvaros notika dalībnieku viesošanās LPKS "Viļāni" BIO piena producijas "Bryunaļa" ražotnē Ornicānos. Visi projekta dalībnieki uz turieni  devās ar saviem velosipēdiem.

Skolēnus ar piena produkcijas ražošanas procesiem iepazīstināja Līga Zvejsalniece. Mīļš paldies Līgai par aizrautīgo stāstījumu un viktorīnas organizēšanu, kā arī kolektīvam par garšīgo cienastu!  Pasākuma laikā tika ievēroti visi Valstī noteiktie epidemioloģiskie pasākumi. Paldies visiem par dalību!
sestdiena, 2021. gada 12. jūnijs

Izlaidumu laiks


Vēl mirkli esam kopā visi,
Saulaini un cerību pilni,
Vēl nezinam, ko pasaule mums nesīs,
Vēl nezinam, kas tajā sagaidīs...

12. jūnijā pl.13.00 izlaidums 9.a klasei, klases audzinātāja E.Korčagina

12.jūnijā pl.16.00 izlaidums 9.b klasei, klases audzinātāja V.Kozule


Sveicam 9.klasi absolvējot!


9.a klase, kl.audz.E.Korčagina


9.b klase, kl.audz.V.Kozule


otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs

Viļānu vidusskola aicina 9.klašu absolventus turpināt izglītību mūsu skolā

 


2021./2022.mācību gadā Viļānu vidusskola piedāvā 3 mācību priekšmetu komplektus.

 Šie komplekti saistoši tikai tiem skolēniem, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 10.klasē.

Iesniegums 10.klasei atrodams šeit un skolā pie dežuranta. Sākot ar 14.jūniju skolā pie dežuranta var atstāt iesniegumu un tajā minēto dokumentu kopijas. 

Pamatizglītībā un 12.klašu skolēniem Viļānu vidusskola turpina realizēt ierastās izglītības programmas.

Būsiet gaidīti mūsu skolā! Viļānu vidusskolas kolektīvs būs patiesi gandarīts sniegt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību jebkurā no izglītības pakāpēm.

Par skolā realizējamām izglītības programmām, skolas īpašiem piedāvājumiem, skolas tradīcijām un svarīgākajiem notikumiem sekojiet līdzi mūsu skolas mājas lapā.


ceturtdiena, 2021. gada 3. jūnijs

Projekta dalībnieku "Skatāmies nākotnē" viesošanās Dekšāru pagasta kaņepju audzētavā "Obelisk Farm"

Projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) īstenošanā piedalās biedrība "Kopābūšana". Biedrība "Kopābūšana"  realizē projektu "Skatāmies nākotnē" kopā ar  Viļānu vidusskolas skolēniem. 

Šī gada 1.jūnijā, projekta ietvaros notika dalībnieku viesošanās Dekšāru pagasta kaņepju audzētavā. Uz Obelisk Farm skolēni, kopā ar skolotājām Lāsmu Maltu un Ilzi Valenieci, devās ar velosipēdiem, aktualizējot veselīgu dzīvesveidu.

Viesošanās laikā kaņepju audzētavā, dalībniekiem tika dota iespēja izzināt kaņepes augšanas stāstu, apmeklēt kaņepju muzeju, pacienāties ar garšīgu tēju un kaņepju izstrādājumiem - maizīti, sviestu un batoniņiem. 

Mīļš paldies par interesanto stāstījumu un viesmīlīgo uzņemšanu Andrim Višņevskim un Deborai!

Pasākuma laikā tika ievēroti visi Valstī noteiktie epidemioloģiskie pasākumi. Paldies visiem par dalību!

Skolotājas L.Malta un I.Valeniece