Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi Iesniegums 1.klasei

pirmdiena, 2020. gada 27. jūlijs

12.klašu skolēnu sasniegumi 2019./2020.m.g.


Viļānu vidusskolu 2019./2020. mācību gadā absolvēja trīsdesmit  12 to klašu skolēni.
8 -10 balles:
12.a klase - A.K.Broka, A.Zeimule, P.Kalniņa
12.b klase - M.Puzāka, V.Sidorova, J.Ščeglova
7 - 10 balles:
12.b klase - O.Juste, N.Tauriņš
12.b klases skolniece Viktorija Sidorova saņēma Latvijas Simtgades loterijas stipendiju 500 euro
Ministru Prezidenta goda rakstus saņēma:
12.a klase - A.K.Broka, A.Zeimule, P.Kalniņa
12.b klase - M.Puzāka, V.Sidorova
Latgales reģiona plānošanas pateicības rakstus saņēma:
12.a klase - J.Tamane
12.b klase - J.Nikonova, J.Žirnovs
Gada skolēns - 12.a klases skolniece A.K.Broka
Gada sportists - 12.b klases skolēns V.Cvetkovs
Dāvanu karti "Erudīts" saņēma:
12.a klase - A.K.Broka, L.Stabulniece, P.Kalniņa
12.b klase - M.Puzāka, V.Sidorova
Profesionālās pilnveides izglītības apliecības saņēma:
12.b klase - S.Tuče, J.Žirnovs - Eiropas tālmācības vidusskolā "Panākumu Universitāte" apguva programmu "Darbs ar jaunatni"

Sveicam absolventus un vēlam veiksmi turpmākajās viņu gaitās!

ceturtdiena, 2020. gada 23. jūlijs

12.klašu izlaidumi

Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; 
mēs gribam visu izdarīt pareizi. 
Bet dzīve mums tikai viena – 
kurš tad izgudrojis šo "pareizi". 
Paraugs noder vien salīdzināšanai, 
lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. 
Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu 
un tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. 
Taču, kā veidot savu dzīvi labāku, - katra paša ziņā.
/Paulu Koelju/

Sveicam absolventus!


Izlaidumi notiks šī gada 24.jūlijā Viļānu KN

12.a klase pl.16.00, klases audzinātāja S.Seržane

12.b klase pl.18.00, klases audzinātāja E.Birule

Ņemot vērā esošo situāciju valstī, cilvēku skaits ierobežots. Pasākuma laikā notiks fotografēšana.

ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

1.klašu komplektēšana Viļānu vidusskolā

Viļānu vidusskolā ir uzsākta 1.klašu komplektēšana.Joprojām tiek gaidīti vecāku iesniegumi. Iesniegumus iesniegt pie lietvedes Nelijas Bogdanovas Viļānu vidusskolā, tel.: 64628040

Viļānu vidusskola uzņem jaunus skolēnus


Viļānu vidusskola aicina 9.klašu absolventus turpināt izglītību mūsu skolā.
Izvērtējot 9.klašu skolēnu un viņu vecāku aptauju rezultātus, atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam, Viļānu vidusskola piedāvā 2 mācību priekšmetu komplektus.
 
 

Šie komplekti saistoši tikai tiem skolēniem, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 10.klasē.

Bet pamatizglītībā un 11., 12.klašu skolēniem Viļānu vidusskola turpina realizēt ierastās izglītības programmas.
Esat gaidīti mūsu skolā!
Viļānu vidusskolas kolektīvs būs patiesi gandarīts sniegt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību jebkurā no izglītības pakāpēm.
Par skolā realizējamām izglītības programmām, skolas īpašiem piedāvājumiem, skolas tradīcijām un svarīgākajiem notikumiem sekojiet līdzi mūsu skolas mājas lapā.

trešdiena, 2020. gada 17. jūnijs

Sporto visa klaseViļānu vidusskolas 6.a klase ir pirmā, kas iesaistījās projektā „Sporto visa klase”. Viņi šim projektam pievienojās 3. sezonā kopā ar sporta skolotāju Ingūnu Rubuli un klases audzinātāju Viju Zavjalovu, bija viena no gandrīz 130 klasēm visā Latvijā, kura ar sportu nodarbojās 5 reizes nedēļā. Un nu jau aiz muguras 4 sezonas! Bez šaubām lielākais sasniegums šiem skolēniem bija dalība 5. sezonas finālsacensībās Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā, jo viņi bija tie, kas pārstāvēja Latgali 5. klašu grupā. Kopumā šī sezona bija ļoti spraiga, jo nācās pacensties gan mācībās, gan paveikt labus darbus, gan mērķtiecīgi sportot. Projekta kopējais dalībnieku skaits jau arī bija izaudzis no 3000 līdz 8000. Saviļņojošs pasākums ikvienam skolēnam bija 6. sezonas atklāšanas ceremonija Arēnā Rīga 1. novembrī, kur pulcējās 8300 bērnu no 371 klases. Satraucošākais moments bija tas, kad arēnā izskanēja Viļānu vidusskolas 6.a klases vārds, starp tām 100 Latvijas skolu klasēm, kurās viesosies projekta galvenais atbalstītājs - „Rimi”. Bērnu uztura speciālisti un sporta treneri izglītos jauniešus par sabalansētu uzturu un iesaistīs draudzīgās sacensībās ar paralēlklasēm. Šis pasākums Viļānu vidusskolā tika plānots 1.04.2020., bet diemžēl netika īstenots sakarā ar izveidojušos situāciju valstī. Par šī gada lielāko izaicinājumu bērniem bija kļuvis dodžbols, jo tas bija kaut kas nebijis, tāpēc prasīja daudz piepūles gan noteikumu izpratnē, gan tehnikas pilnveidē, bet savas prasmes tā arī neizdevās likt lietā un 6. sezona ir noslēgusies šai klasei īsti pat nesākoties. Skolēni šī projekta laikā ir piedzīvojuši gan skumjus, gan arī smieklīgus brīžus, piemēram, pazaudējot stafetes laikā kroseni, netiek piešķirta uzvara, kādam atbildīgāko sacensību laikā ir jābūt gultā, jo ir saaukstējies.

Šo 4 gadu laikā skolēni kopā ar klases audzinātāju Viju, bet vēlāk ar audzinātāju Anitu Vulāni, ir paveikuši daudzus labus darbus, kas arī ir neatņemama sacensību daļa : skolas spēļu istabai ir pašrocīgi gatavotas galda spēles, gatavoti apsveikumi topošajiem pirmklasniekiem, gatavoti un pie skolas izvietoti putnu būrīši, zīmēti Ziemassvētku apsveikumi Viļānu sociālās aprūpes centra iemītniekiem un ar vecāku atbalstu sarūpēti saldumu maisiņi.

Arī skolēnu vecāki ir bezgala priecīgi par bērnu dalību šajā projektā, jo uzskata, ka tas paceļ sportisko garu, mudina mazāk laika pavadīt pie datora. Ja būtu tāda iespēja, tad viņi labprāt turpinātu dalību projektā.

Brauciens 3. klasē uz “Sporto visa klase” atklāšanas pasākumu Valmierā
Klases audzinātāja Vija Zavjalova


Pirmās sacensības Riebiņu vidusskolā


„Sporto visa klase” finālsacensības Jelgavā


Labais darbs -  putnu būrīšu gatavošana 

Paldies vecākiem, skolas administrācijai par atbalstu visa projekta laikā! Paldies Viļānu novada pašvaldībai par sarūpēto transportu, par finansiālo atbalstu sporta formu iegādei! Paldies klases audzinātājām par uzmundrinājuma vārdiem sacensību laikā, par atbalstu un līdzi jušanu!

Īpašie skolēnu pateicības vārdi sporta skolotājai Ingūnai:

„Paldies, skolotāj, sporta nodarbības vienmēr pozitīvi uzlādēja!” Elizabete

„Paldies, ka iesaistījāt mūs projektā, jo bija interesanti.” Arvis

„Liels paldies par to, ko jūs mūsu labā esat darījusi, paldies, ka pieteicāt projektam!”Madara

„Paldies, ka pieteicāt mūs projektā, jo, ja tas nenotiktu, tad mūsu klase būtu daudz agresīvāka.” Aļesja

„Paldies par pieteikšanu projektā, jo darbošanās tajā sadraudzēja mūs.” Kristiāna

„Paldies par šiem kopā pavadītajiem gadiem projektā, neaizmirstamiem mirkļiem. Prieks bija sadarboties, paldies!” Darija Sofija

„Liels paldies par 4 projekta gadiem, kas pavadīti kopā. Tos momentus es nekad neaizmirsīšu, tie man ir ļoti dārgi. Paldies par sasniegumiem un piedzīvojumiem. Paldies arī manai klasei par sadarbošanos un par sapratni. Paldies visiem!” Jeļena


Jelgavas Olimpiskajā centrā 2019. gada maijā

pirmdiena, 2020. gada 8. jūnijs

Izlaidumu laiks

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
“Visu varu!”
Met savu sapni ugunī,
Topi tās liesmā par dziesmu
Un saki pats sev
“Tālu iešu!”
Tikai neļauj sapnim sasalt,
Sapnim  skanīgam,baltam!
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.
/Gunta Micāne/

Viļānu vidusskolā 9.klašu izlaidumi notika 12.jūnijā

9.b klase pl.12.00, klases audzinātāja Ingūna Rubule
9.c klase pl.14.00, klases audzinātāja Jeļena Stauža 

9.a klase pl.16.00, klases audzinātāja Vilhelmīne ZīraViļānu vidusskolas administrācija sveic skolas absolventus, vecākus, skolotājus izlaiduma dienā!sestdiena, 2020. gada 6. jūnijs

VISC Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”

Vizuālās mākslas pulciņš ( sk. Aija Prauliņa )


1.Nikita Ivanovs4.b “Jautrais asaris”2. Adriana Grava 4.b “ Rakstainie cimdiņi”


3. Diāna Cvetkova5.c “Taureņu deja”


                                       4. Selīna Marija Astašova 2.b “Vāzes”


                                       Keramikas pulciņš ( sk. Aija Prauliņa )

5. Selīna Marija Astašova 2.b


6.Viktors Mamajevs1.b.  Kopdarbs “Raksti mālā”
7. Gļebs Prohorovs 4.b “Zivis”


8. Diāna Domuleva  4.a “Rotātā vāze”


9. Alise Klinta Broka 12.a “Rotas”

Floristikas pulciņš ( Sk.Vilhelmīne Zīra)


10.Konstantinova Darja 2.c


11.Baranova Jelizaveta 5.a


12. Skubilina Oksana 4.b13. Stāmere Jana 5.a


14. Suhanova Anastasija 4b.Kopdarbs“Man pašai mātes sakta, mātes kakla dālderīši”


15.Tatjana Cvetkova 8.a