pirmdiena, 2020. gada 26. oktobris

6.a klase apmeklē dabas draugu centru "Dadzis"

  14.oktobrī 6.a klases skolēni apmeklēja dabas draugu centru "Dadzis", kur centra vadītājas Irina Klimanova vadīja nodarbību, kurā paši varējām izgatavot sejas aizsargmaskas. Manuprāt tagad tas ir ļoti aktuāli un izgatavotās maskas tiešām var lietot ikdienā. Mums visu ļoti saprotami paskaidroja kā maskas sagataves jāizgriež, ja kādam kaut kas nesanāca, mēs viens otram palīdzējām. Mums viss ļoti patika un es gribētu, lai šāda veida nodarbības notiktu biežāk.

 

Amanda Čevere, 6.a klases skolniece

 

Būsim atbildīgi un ievērosim noteikumus

ℹ️26.oktobrī 26.oktobrī uz skolu dosies 1. līdz 6. klašu skolēni. Ļoti svarīgi, lai šīs nedēļas laikā mums kopīgi izdotos samazināt infekcijas izplatību, jo tas dos iespēju skolā atgriezties arī vecāko klašu skolēniem, kuri šajā nedēļā mācīsies attālināti!

‼️ #PALIECMĀJĀS un ievēro 10 dienu pašizolāciju, ja esi skolēnu rudens brīvdienās bijis kādā no sarakstā iekļautajām valstīm!

🤩Būsim atbildīgi un ievērosim noteikumus

#SargiSeviunCitus #EsiAtbildigsceturtdiena, 2020. gada 22. oktobris

MK precizē Covid-19 piesardzības pasākumus izglītības un sporta jomā

Šobrīd spēkā esošie noteikumi nosaka, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs mācības 7.–12. klasē notiek attālināti.

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4322-precize-covid-19-piesardzibas-pasakumus-izglitibas-un-sporta-joma

Informācija no IZM tīmekļvietnes.

2020. gada 20. oktobrī Ministru kabinets veica grozījumus noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, nosakot, ka pēc skolēnu rudens brīvlaika mācības klātienē varēs īstenot arī speciālās izglītības iestādes. Līdzās tam tika precizēts nosacījums par individuālo nodarbību formātu, proti, tās var apmeklēt personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, un tas attiecas kā uz interešu izglītības, tā arī uz profesionālās ievirzes jomu. Tāpat tika precizēts nosacījums par nodarbību norisi klātienē vienas grupas ietvaros, kas ikdienā ir viena klase vai grupa vienā izglītības iestādē.

Šobrīd spēkā esošie noteikumi nosaka, ka no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs mācības 7.–12. klasē notiek attālināti. Tomēr, ņemot vērā speciālo iestāžu darbības īpatnības, bērnu ikdienas gaitu raksturu un vajadzības pēc ikdienas atbalsta pasākumiem, šīm izglītības iestādēm būs atļauts mācības īstenot klātienē, kamēr vien to pieļaus epidemioloģiskā situācija konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Grozījumi paredz arī, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu klātienē individuāli varēs apgūt kopā ar personu no vienas mājsaimniecības (piemēram, citu ģimenes locekli – māsu vai brāli), ar kuru tāpat bērns ir saskarsmē, un nav nozīmes, vai tie satiekas nodarbībā vai tikai mājās pēc savām ikdienas gaitām. Šāds nosacījums būs attiecināms arī uz individuālām sporta treniņu nodarbībām.

Interešu izglītības programmu apguve klātienē ir pilnībā iespējama, arī nepārkāpjot grupu (pirmsskolā) vai klašu (skolā) nepārklāšanās nosacījumu – tā var notikt vienas grupas un klases ietvaros, kas jau ikdienas mācību procesā izglītības iestādē darbojas kā vienots kopums esošā regulējuma izpratnē. Lai gan sporta treniņus grupā iekštelpās līdz 2020. gada 6. novembrim joprojām nevarēs organizēt, izmaiņas būs attiecināmas gan uz gadījumiem, kad interešu izglītības programma tiek īstenota uz vietas izglītības iestādē, gan arī uz gadījumiem, kad programmas specifikas dēļ to īsteno ārpus izglītības iestādes tās pašas administratīvās teritorijas robežās (piemēram, peldētapmācība peldbaseinā vai slidotapmācība ledus hallē). Līdz ar šodien veiktajiem grozījumiem noteikumos tas būs atļauts.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru ir izstrādājis Interešu izglītības vadlīnijas, kurās precīzāk skaidroti dažādi drošības pasākumu aspekti. Turklāt jāuzsver, ka Ministru kabineta noteikumos un vadlīnijās iekļautie ieteikumi nav attiecināmi uz administratīvajām teritorijām, kurās šobrīd noteikti īpaši drošības pasākumi (Aizputes novads, Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, Dundagas novads, Kuldīgas novads, Olaines novads, Talsu novads, Krāslavas novads).

Šodien pieņemto noteikumu grozījumu mērķis ir precizēt vairākus līdz šim noteiktos ierobežojumus un prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai, lai mazinātu neskaidrības par to izpildi un uzlabotu to ieviešanu. Jāuzsver, ka regulējums attiecībā uz interešu un profesionālās ievirzes izglītības ierobežojumiem ir spēkā līdz 6. novembrim, un visus aicinām būt atbildīgiem, lai novembrī varētu atgriezties pie ierastā ritma.

Vairāk informācijas par grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Ministru kabineta tīmekļvietnē.
trešdiena, 2020. gada 21. oktobris

Sveicam Anfisu Šabanovu!

Sveicam Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādes 7.-8. klasei 1.vietas ieguvēju Anfisu Šabanovu (8.b klase),(skolotāja I.Grudule).
piektdiena, 2020. gada 16. oktobris

Sejas aizsargmasku pareiza lietošana

Izglītības un zinātnes ministrija nosūta VIDEO par sejas masku pareizu lietošanu, jo sabiedriskajā transportā, veikalos, muzejos un daudzās citās publiskās vietās sejas masku lietošana turpmākās nedēļas ir obligāta. Šis nosacījums ir spēkā no 14. oktobra. Skatīt šeit: 

ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

Code Week programmēšanas nedēļā piedalās Viļānu vidusskolas 4.b klase

Šogad programmēšanas nedēļa notiek no 10. līdz 25. oktobrim. Ņemot vērā pašreizējo situāciju veselības aizsardzībā, šogad vairāk programmēšanas nedēļas nodarbju tika piedāvātas tiešsaistē. Viļānu vidusskolas 4.b klases skolēni, kopā ar datorikas skolotāju Ilzi Valenieci arī iesaistījās šādā tiešsaistes nodarbībā 15. oktobrī, kurā tika veidots stāsts Scratch programmēšanas valodā. Paldies Elīnai Ingelandei Learn IT dibinātājai, kura tiešsaitē vadīja nodarbību un skolēniem par veikto darbu!

Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

 

No 26. līdz 30.oktobrim visā Latvijā gan klātienē, gan tiešsaistē norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020. gadā galvenokārt notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.


Aicinām  bijušos Viļānu vidusskolas absolventus atsūtīt video stāstu par savu izvēlēto tālākizglītības skolu, profesijas izvēli, darba gaitām, lai mēs varētu smelties pieredzi.Viļānu vidusskolas skolēni aicināti uzrunāt savus vecākus, radus, draugus un arī savus video stāstus atsūtīt uz adresi: vilanuvidusskola@gmail.com

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”

Baterijas ir kļuvušas par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu – tās mēs izmantojam ik dienas gan disku atskaņošanas iekārtās, gan pulksteņos, radioaparātos un fotoaparātos, pat rotaļlietās un daudzās citās ierīcēs, bez kurām dzīve šķiet neiedomājama. Taču, kas notiek ar vecajām baterijām, kad tās ir izlietotas? Visbiežāk mēs tās izmetam tuvākajā atkritumu urnā (vai pat nometam zemē!), nemaz neiedomājoties par videi un, protams, arī mums pašiem radīto kaitējumu. Tieši tāpēc ir svarīgi ne tikai izmest izlietotās baterijas tām speciāli paredzētajās atkritumu urnās, bet arī izprast, kādu ļaunumu tās spēj nodarīt. 

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2020./2021. mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.
Arī mūsu skola šogad piedalās izsludinātajā bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
KONKURSA MĒRĶIS
✓Veicināt audzēkņu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi.
✓Rosināt bērnus, caur praktisku darbību ikdienā, samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.
Konkursa norises beigu termiņš ir 2021. gada 15. marts, kad konkursa dalībnieki paziņo par savākto izlietoto bateriju daudzumu 402.kab. Dabas klases skolotājiem Z. Litvinovai un Ļ. Špundzānei.
Lai būtu vieglāk savākt un glabāt izlietotas baterijas, Dabas klases skolēni katrai klasei izveidoja bateriju vākšanas kastītes, ar informatīvu nozīmi.

Aicinām visas klases būt aktīviem, lai saglabātu mūsu Latvijas vidi tīru un veselīgu.

Veiksmi darbā!

Dabas klases skolēni un skolotāji Z. Litvinova un Ļ. Špundzāne

Valsts prezidenta Egila Levita aicinājums jauniešiem kļūt par valsts valodas sargu

Valsts prezidents Egils Levits aicina jauniešus kļūt par valsts valodas sargu un īsā video izteikt, kāpēc latviešu valoda jauniešiem ir mīļa un dārga.

 Video skatīt šeit:

trešdiena, 2020. gada 14. oktobris

4.c klases izstāde par tēmu "Filcēšana"

 Mūsu klasē atkal ir izstāde. Tēma ir "Filcēšana. Sniegavīri." Ar filcēšanas tehniku mēs iepazināmies pavisam nesen priekšmetā Dizains un tehnoloģijas. Apņēmāmies ar nelielām bažām, jo nesapratām kas tas tāds ir. Rezultāts pārsteidza visas mūsu cerības. Sākām mēs no paša vienkāršākā - parasto bumbiņu filcēšana - mums sanāca . Domājām, ko tad darīt tālāk un izdomājām, ka šīs bumbiņas var izmantot sniegavīra mantiņas izveidē.Uztaisījām sniegavīru - izpušķojām un izstāde ir gatava! Strādājām stundās ar lielu prieku un mīlestību, ko arī Jums novēlam!

4. c klases skolēni un klases audzinātāja. 
Foto materiālus arī ir iespēja apskatīt.

Fotokonkurss "Rudens ainavas - 2020"

 Skolas avīzes "Kaleidoskops" redkolēģija aicina Jūs piedalīties fotokonkursā! 

Informāciju par konkursu lasiet pielikumā.Šogad “Dzeja dziedē”!

 

Septembris jau daudzus gadu desmitus Latvijā ir dzejas mēnesis-tiek rīkotas Dzejas dienas. Arī mēs Viļānu vidusskolā rudenī daudzus gadus esam rīkojuši dzejas pasākumus. Šis gads ir citāds. Tāpēc šogad tradicionālus pasākumus nerīkojām, bet vidusskolas klasēs tapa dzejas plakāts. Šī gada Dzejas dienu tēma ir “Dzeja dziedē”. Te ieskatam vidusskolas klašu dzejas plakāti-gan tradicionālas dzejas rindas, gan dažas pārvērstas emocijzīmju valodā, bet visas ar moto-Dzejas dziedē! Tas īpaši aktuāli šajā laikā!

Skolotāja Ilga Kroiča