Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi Iesniegums 1.klasei

pirmdiena, 2020. gada 8. jūnijs

Izlaidumu laiks

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
“Visu varu!”
Met savu sapni ugunī,
Topi tās liesmā par dziesmu
Un saki pats sev
“Tālu iešu!”
Tikai neļauj sapnim sasalt,
Sapnim  skanīgam,baltam!
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.
/Gunta Micāne/

Viļānu vidusskolā 9.klašu izlaidumi notika 12.jūnijā

9.b klase pl.12.00, klases audzinātāja Ingūna Rubule
9.c klase pl.14.00, klases audzinātāja Jeļena Stauža 

9.a klase pl.16.00, klases audzinātāja Vilhelmīne ZīraViļānu vidusskolas administrācija sveic skolas absolventus, vecākus, skolotājus izlaiduma dienā!sestdiena, 2020. gada 6. jūnijs

VISC Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”

Vizuālās mākslas pulciņš ( sk. Aija Prauliņa )


1.Nikita Ivanovs4.b “Jautrais asaris”2. Adriana Grava 4.b “ Rakstainie cimdiņi”


3. Diāna Cvetkova5.c “Taureņu deja”


                                       4. Selīna Marija Astašova 2.b “Vāzes”


                                       Keramikas pulciņš ( sk. Aija Prauliņa )

5. Selīna Marija Astašova 2.b


6.Viktors Mamajevs1.b.  Kopdarbs “Raksti mālā”
7. Gļebs Prohorovs 4.b “Zivis”


8. Diāna Domuleva  4.a “Rotātā vāze”


9. Alise Klinta Broka 12.a “Rotas”

Floristikas pulciņš ( Sk.Vilhelmīne Zīra)


10.Konstantinova Darja 2.c


11.Baranova Jelizaveta 5.a


12. Skubilina Oksana 4.b13. Stāmere Jana 5.a


14. Suhanova Anastasija 4b.Kopdarbs“Man pašai mātes sakta, mātes kakla dālderīši”


15.Tatjana Cvetkova 8.a

piektdiena, 2020. gada 5. jūnijs

1.klašu komplektēšana Viļānu vidusskolā

Viļānu vidusskolā ir uzsākta 1.klašu komplektēšana.Joprojām tiek gaidīti vecāku iesniegumi. Iesniegumus iesniegt pie lietvedes Nelijas Bogdanovas Viļānu vidusskolā, tel.: 64628040

pirmdiena, 2020. gada 1. jūnijs

Viļānu vidusskola uzņem jaunus skolēnus


Viļānu vidusskola aicina 9.klašu absolventus turpināt izglītību mūsu skolā.
Izvērtējot 9.klašu skolēnu un viņu vecāku aptauju rezultātus, atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam, Viļānu vidusskola piedāvā 2 mācību priekšmetu komplektus.
 
 

Šie komplekti saistoši tikai tiem skolēniem, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 10.klasē.

Bet pamatizglītībā un 11., 12.klašu skolēniem Viļānu vidusskola turpina realizēt ierastās izglītības programmas.
Esat gaidīti mūsu skolā!
Viļānu vidusskolas kolektīvs būs patiesi gandarīts sniegt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību jebkurā no izglītības pakāpēm.
Par skolā realizējamām izglītības programmām, skolas īpašiem piedāvājumiem, skolas tradīcijām un svarīgākajiem notikumiem sekojiet līdzi mūsu skolas mājas lapā.

Viļānu vidusskolas skolēnu konkurss “PAZĪSTI SAVU ORGANISMU”


Cilvēka fizioloģija ir svarīga bioloģijas nozare, kas ļauj izzināt un izprast organisma darbības principus. Fizioloģijas zināšanas, prasmes un iemaņas dod iespēju rūpēties par savu veselību, ļauj izprast veselīga dzīvesveida nozīmi. Skolēnu interese par cilvēka organismu, par tā funkcijām un izpētes metodēm ir labs pamudinājums mērķtiecīgai skolēnu izglītošanai, jo jaunieši mācās novērtēt savu organismu kā vērtību un apgūt mācību stundās cilvēka fizioloģiju ne tikai kā teorētisku disciplīnu, bet arī praktiski.
Konkursa mērķis - ieinteresēt skolēnus sava organisma izzināšanā, kā arī mācīt jauniešiem novērtēt savu organismu kā vērtību, kas lolojama par visu visvairāk.
Mūsu skolā šogad konkurss notika 14.05.2020. gadā. Konkurss notiek divās vecuma grupās: 9.-10. klašu skolēnu grupa un 11.-12. klašu skolēnu grupa. Skolēni sacenšas individuāli, rakstiski atbildot uz testa uzdevumiem un situāciju jautājumiem anatomijā, fizioloģijā un pirmajā palīdzībā. Konkursa uzdevumus sastāda un vērtē bioloģijas skolotājas Ļ. Špundzāne un Z.Litvinova.
Konkurss dod iespēju padziļināt zināšanas un izvērtēt savas intereses šajā jomā tiem skolēniem, kuri interesējas par bioloģiju un medicīnu. Godalgoto vietu ieguvējus katrā klašu grupā nosaka pēc kopējās punktu summas.
Starp 9.-10. klašu skolēniem godalgotas vietas ieguva 9.a klases skolēni:


      Laura  Svikša- 1.vieta                   


Kristiāna Seržane-2.vieta      


Ināra Reņko – 3. vieta

9.a klases meitenes konkursam gatavoja bioloģijas skolotāja Ļubova Špundzāne.

Starp 11.-12.klašu skolēniem labākie ir:

12.a klases skolniece Amanda Zeimule- 1.vieta;
12.a klases skolniece Paula Kalniņa- 2.vieta;
12.b klases skolniece Viktorija Sidorova- 3.vieta;
12.a klases skolniece Linda Stabulniece- atzinība.

12.a un 12.b klases meitenes konkursam gatavoja bioloģijas skolotāja Zigrīda Litvinova.

Paldies meitenēm par labām zināšanām! Lai dzīvē jūsu zināšanas par cilvēku organismu Jums noder!

Maijs, 2020.                Bioloģijas skolotājas: Ļ.Špundzāne un Z.Litvinova

svētdiena, 2020. gada 31. maijs

Dabas klases projekts „MANAS ĢIMENES ATKRITUMU GROZS”


Visā pasaulē un Latvijā strauji palielinās radīto atkritumu daudzums. Atkritumi piesārņo mežus, pļavas, jūras, upes un ezera krastus, līdz ar to notiek neatgriezeniskas izmaiņas ekosistēmās, iet bojā dzīvie organismi. Cieš no dabas piesārņojuma arī cilvēks, galvenais piesārņojuma avots. Lai Latvijas daba būtu brīva no atkritumiem, ir svarīgi apvienot spēkus un mācīties atkritumus šķirot un izmantot otrreizēji, ka arī mainīt savu attieksmi par atkritumu veidošanu un utilizāciju.
No marta sākuma Viļānu vidusskolas Dabas klases skolēni piedalījās Viļānu vidusskolas projektā „Manas ģimenes atkritumu grozs”, kuru organizēja bioloģijas skolotājas Z. Litvinova un Ļ.Špundzāne. Tā mērķis bija veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu.
Projektā strādāja 6.a klases skolēni – Alīna Saprovska, Elizabete Brence, 7.b klases skolēni – Jekaterina Lebedeva, Nikita Ribakovs, Ksenija Jakušonoka, Viktorija Gavrilova. Septiņu nedēļu laikā skolēni veica pētījumu par atkritumiem, kuri veidojas mājas apstākļos.
Skolēni skaitīja katru nedēļu, cik atkritumu veidojas viņu ģimenē, un pildīja interesantus uzdevumus, izmantojot savu dzīves pieredzi un dažādus informācijas avotus.
Savos pētījumos skolēni mēģināja noskaidrot, kādi atkritumi veidojas ģimenē, saprast,kuri atkritumi sadalās un nesadalās dabā, kādu atkritumu grozā ir vairāk un kāpēc, kas notiek ar atkritumiem, kas nesadalās apkārtējā vidē, kad cilvēki neapdomāti izmet tos dabā. Skolēni pētīja preces iepakojumu veidus un mēģināja iemācīties šķirot atkritumus atbilstošas krāsas konteineriem.
Bija uzdevumi ar mērķi, padomāt un izveidot sarakstu, kādas mantas cilvēki met atkritumu grozā, un kā tās varētu izmantot savādāk. Skolēniem bija iespēja pašiem pamēģināt dot otru dzīvi atkritumiem un izveidot noderīgas mantas, kuras reāli var izmantot ikdienā.
Vairāk skatīt šeit:


sestdiena, 2020. gada 30. maijs

ZEM RAIŅA DZEJAS LIETUSSARGA

2020. gadā Raiņa muzejs Jasmuižarīkoja vizuālo darbu konkursu ZEM RAIŅA DZEJAS LIETUSSARGA. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās mākslas darbu uz lietussarga brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no krājumiem „Putniņš uz zara” un „Zelta sietiņš”.
Konkursā varēja piedalīties bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Sveicieni Gunitai Elstei 5.a klase(11 gadi) viz. mākslas skolotāja Elza Korčagina, par iegūto atzinību konkursā!


Vizuālo mākslas darbu konkurss ZEM RAIŅA DZEJAS LIETUSSARGA


2020. gadā Raiņa muzejs Jasmuiža rīkoja vizuālo darbu konkursu ZEM RAIŅA DZEJAS LIETUSSARGA. Konkursa uzdevums bija izveidot vizuālās mākslas darbu uz lietussarga brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no krājumiem „Putniņš uz zara” un „Zelta sietiņš”.
Konkursā varēja piedalīties bērni vecumā no 12 līdz 16 gadiem.
Kopā tika iesūtīti 28 darbi. Konkursā piedalījās skolēni no dažādām Latvijas mācību iestādēm: Matīšu pamatskolas, Mežāres pamatskolas, Ziemeļvidzemes pamatskolas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas, Rūjienas vidusskolas, Lubānas vidusskolas, Silenes pamatskolas, Vīpes pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra, Maltas vidusskolas, Krustpils pamatskolas un Valmieras 2. vidusskolas.
Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas vadītāja Marianna Abricka, Memoriālo muzeju apvienības mākslinieks Ints Sedlenieks, Aizkalnes Tautas nama vadītāja Māra Pudnika un Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietniece Solvita Kleinarte.
1. vietu žūrija piešķīra Samantai Romanei par darbu „Kaķīte” (15 gadi, Rūjienas vidusskola).
2. vietu žūrija piešķīra Elīnai Mālniecei par darbu „Vasaras gaidās” (16 gadi, Lubānas vidusskola).
3. vietu žūrija piešķīra Mārtiņam Stankevicam par darbu „Kaķenīte” (13 gadi, Ziemeļvidzemes pamatskola) un Millai Ketijai Seņkovai par darbu “Zars bez putniņa” (14 gadi, Maltas vidusskola).
Konkursa žūrija piešķīra 8 Atzinības rakstus: Renātei Osipovai par darbu “Zelta sietiņš” (13 gadi, Matīšu pamatskola), Evelīnai Kursītei (12 gadi) un Jelizavetei Stolbovai (13 gadi) par darbu “Visi vēji” (Silenes pamatskola), Gunitai Elstei par darbu “Zirņa bērni (11 gadi, Viļānu vidusskola), Danielam Bērziņam par darbu “Putniņš uz zara” (12 gadi, Krustpils pamatskola),Agatei Gžibovskai par darbu “Mākonīts un mākonīte” (13 gadi, Maltas vidusskola), Lindai Gailītei par darbu “Mīkla” (12 gadi, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs), Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem Elīnai Salmiņai (11 gadi), Kārlim Jansonam (12 gadi), Justīnei Budrēvičus (13 gadi), Arnetai Hegenbartei Petrikai (13 gadi), Milānai Uļanskai (13 gadi), Janai Braškai (14 gadi), Eināram Ponomarjovam (15 gadi) un Kristiānai Purviņai (15 gadi) par darbu “Rainis”, Mežāres pamatskolas vizuālās mākslas pulciņa kolektīvam par darbu „Zīlīte”.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem, pedagogiem un vecākiem!
Konkursam iesūtītie darbi tiks eksponēti izstādē “Zem Raiņa dzejas lietussarga” Raiņa muzejā “Jasmuiža” līdz šī gada 31. oktobrim.