ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis

Projekta "Kompetenču pieeja izglītības saturā" ieviešanas seminārs 2019.gada 16.un 17.aprilī

Š.g. 16. un 17.aprilī Rēzeknes tehnikuma telpās norisinājās "Skola 2030" ieviešanas semināri. Seminārā piedalījās projekta vadība, kuratori, pilotskolu komandas un viesi.

Semināra dienas kārtība:
09.30 – 11.00 Praktiskā darbnīca “Aktuālais mācību jomā”
11.00 – 12.00 Pilotskolu dalīšanās pieredzē izstādē – stendos
13.00 – 14.20 Pilotskolu pieredzes darbnīcas 1.kārta (darbnīcu apraksti zemāk)
14.30 – 15.50 Pilotskolu pieredzes darbnīcas 2.kārta (darbnīcu apraksti zemāk)


Pilotskolu komandas dalījās ar savu pieredzi. Kā arī vadīja meistardarbnīcas.

Viļānu vidusskolas pieredzi 1.-6. klašu grupai pie stendiem prezentēja sākumskolas skolotājas Vija Zavjalova, Lolita Sermā un grupas vadītāja Viļānu vsk. direktora vietniece izglītības jomā N. Guda.


Sākumskolas semināra meistardarbnīcu vadītāji un tēmas:

  • Atgādņu un infografiku lietojums pašvadītas mācīšanās veicināšanai sākumskolai. Sandra Lāce.
  • Pašvadīta mācīšanās latviešu valodas stundās 4. klasēs. Anita Runče.
Pamatskolas un vidusskolas semināra meistardarbnīcu vadītāji un tēmas: 


Mūsu skolas pedagogi, kuri vadīja meistardarbnīcas.
Viļānu vsk. direktora vietniece izglītības jomā N.Guda pezentāja Viļānu vsk.  1.-6. klašu grupas, 7.-9. klašu  grupas un 10.-12. klašu grupas pieredzi projekta " Kompetenču pieeja mācību saturā" Skola 2030 rīkotajā gada noslēguma  valsts seminārā skolu vadības komandām Rīgā, kas notika 12.04.2019.

12.aprīlī 3.b klases skolēni (kl.audz. S.Lāce) apmeklēja pētniecības centru "Dadzis"

12.aprīlī 3.b klases skolēni (kl.audz. S.Lāce) apmeklēja pētniecības centru "Dadzis" . Centra vadītāja Irina bija sagatavojusi interesantu nodarbību, lai skolēni iespējami vairāk uzzinātu par pavasara vēstnešiem - putniem.
Bērniem bija iespēja apskatīt putna ligzdu, izpētīt, no kā tā būvēta, pavērot uzstādītos putnu būrīšus. Skolēni aizrautīgi veica dažādus uzdevumus darba lapās: meklēja putnu nosaukumus, centās atpazīt putnu mājvietas, lasīja fragmentus no grāmatas, prezentēja savu veikumu.

Mājup devāmies zinošāki un vērīgāki. 
Paldies centra vadītājai Irinai Klimanovai!
ceturtdiena, 2019. gada 4. aprīlis

Viļānu vidusskolas deju kolektīvs “ZVAIGZNĪTES”
Priecājamies par labiem rezultātiem (2.pakāpe) 06.03.2019. tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, Bērzgalē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gada vasarā.
Paldies Viļānu novada  pašvaldības domei par piešķirtajiem līdzekļiem tautu tērpu iegādei, kuri tapuši pateicoties Ludzas amatnieku centram.
Paldies par ieguldīto darbu visu dejotāju vecākiem, īpaši paldies vecākiem, kas skates dienā bija ar mums kopā.

LOK projekts „Sporto visa klase”

2018./2019. mācību gadā projektā „Sporto visa klase” iesaistījusies 3.a (kl. audz. A. Medvecka) un 3.b klase (kl. audz. S. Lāce), kā arī turpina dalību 4.a (kl. audz. L. Barkāne) un 5.a (kl. audz. A.Vulāne). 

Programma „Sporto visa klase” paredz, ka papildus 2 sporta stundām skolēni papildus sporto 3 reizes nedēļā fakultatīvajās sporta nodarbībās:
  • Vispārējā fiziskajā sagatavotībā; 
  • Futbola iemaņu apguvē; 
  • Sporta nodarbībās svaigā gaisā. 
Projekta mērķis ir uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, dot motivāciju nodarboties ar sportu, vērtēt skolēnu sekmes mācībās un paveikt vienu kopēju klases „labo darbu”.

Skolēni sporto visu gadu, lai pavasarī pārbaudītu savas spējas, fizisko sagatavotību, emocionālo noturību, prasmi būt draudzīgiem, priecāties par panākumiem un iemācītos atbalstīt viens otru, ja gadās kāda neveiksme.

Skolēnu fiziskās spējas tika pārbaudītas stafešu sacensībās, kuras šogad 3. klašu skolēniem notika 20. martā Preiļos. Uz šīm sacensībām atbrauca un piedalījās 5 Latgales reģiona skolas, tajā skaitā 3.a un 3.b klases no Viļānu vidusskolas.

Skolēni sacentās un savu meistarību apliecināja piedaloties 5 stafetēs. Latgales reģiona grupā stafešu sacensībās 3.b klase izcīnīja 3. vietu (sporta skolotāja I. Malta) un 3.a klase (sporta skolotāja I. Rubule) ieņēma 4. vietu . Skolēniem tā bija lieliska iespēja pārbaudīt sevi un savu sportisko varēšanu, kā arī vērot citu komandu darbu un mācīties.

Projektā iesaistītie skolēni mācību gada laikā paveica daudz labu un noderīgu darbu, taču vienu viņi aprakstīja un apliecināja ar fotogrāfijām, lai iesniegtu LOK projekta koordinatorei. Ļoti svarīga projekta sastāvdaļa ir arī skolēnu sekmes mācībās. Tiek ņemti vērā skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos matemātikā un latviešu valodā.

Klase, kura paveicot visus 3 uzdevumus (stafetes, mācības, labais darbs) iegūs 1. vietu Latgales reģionā, aprīlī piedalīsies finālsacensībās Rīgā.

Apkopojot visus sasniegumus, pirmās kārtas rezultāti Latgales reģionā : 3. b klase 2. vieta un 3.a klase 5. vieta.


3. b klase ar audzinātāju S.Lāci un sporta skolotāju I. Maltu


3.a klase ar audzinātāju A. Medvecku un sporta skolotāju I. Rubuli

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un klašu audzinātājām Sandrai un Anitai, par atsaucību sporta skolotāju uzaicinājumam piedalīties projektā. Uz sadarbību nākošajā mācību gadā!

Sporta skolotāja Iveta Malta

svētdiena, 2019. gada 31. marts

LABAIS DARBS 2018/2019 3.a klase audzē kokus.

LABAIS DARBS 2018/2019

Domājot par gaisa kvalitāti un eko sistēmas uzturēšanu arī mēs 3a.klases skolnieki iesējām savu koku, laistījām un rūpējāmies par to. Ar mērķi skolas teritoriju padarīt zaļāku un ekoloģiskāku, kā arī veikt kopīgu un paliekošu darbu. Kurus kokus stādīšanai izvēlējāmies? Der jebkurš, kas pašam labāk patīk. Katrs koks, kas izaug, kuplo un zied reizē ar tā saimnieku - šī ir tradīcija, ko ir vērts kopt no paaudzes uz paaudzi.


Darja Karziņina iestādīja ozolu, drīz būs īstais mirklis lai, to stādītu ārā.


Marks Trusovs stādīs košumkrūmu.


LABAIS DARBS 2018/2019 3.klase Apkārtnes uzkopšana.


LABAIS DARBS 2018/2019

Viļānu vidusskola 3a.klase.
Ikkatram ir rokas jāpieliek, lai labais darbs uz priekšu tiek!!!Kādā jaukā saulainā rudens dienā, esam nolēmuši piedalīties skolas apkārtnes uzkopšanā. Līdzi paņemtie grābekļi noder lapu grābšanai nelielās kaudzēs. Pēc tam lapas beram plastmasas maisos. Spēcīgie zēni nes maisus un saber traktora piekabē. Darbs rit raiti un drīz vien ir godam pabeigts. Esam gandarīti par paveikto!!!

Diena ir izdevusies, saulaina un jauka.

Lapas ir jau maisos, varam nest……

Skolas apkārtne ir uzkopta, varam atpūsties…..

otrdiena, 2019. gada 26. marts

Viļānu vidusskola "Erudīta" komandas panākumi

25.03 Viļānu vidusskolas erudītu komanda piedalījās trešajā spēlē par tēmu - Glezniecība, arhitektūra un tēlniecība Latvijā, 100 gadu griezumā.
10 komandu konkurencē ar 24 punktiem , ieguvām pirmo vietu. Uz doto brīdi kopvērtējumā esam pirmajā vietā ar 93,5 punktiem. Palikusi vel pēdējā spēle par tēmu - Mūzika Latvijā 100 gados.


Panākumi "Vanadzēnu" sporta dienā Rugāju vidusskolā

20.03 Viļānu vidusskolas Vanadzēnu kopas sporta komanda ņēma dalību Vanadzēniem vētītā sporta dienā Rugāju vidusskolā.
Komanda piedalījās divos sporta veidos volejbolā un dambretē.
Volejbolā ieguvām 3.vietu, bet dambretes vienspēlēs Viļānus vidusskolas Vanadzēni ieņēma visu goda pjedestālu (1.vieta Neļa Kristīne Malahovska, 2.vieta Reinis Noviks, 3.vieta Matīss Ūsāns)
Komandu ieskaitē piedalījās divas komandas, pirmā komanda ieguva pirmo vietu - (komandas sastāvs: Neļa Kristīne Malahovska, Reinis Noviks, Matīss Ūsāns, Rolands Lemps).
Otrā komanda ieguva trešo vietu - ( komandas sastāvs : Santa Jūlija Malahovska, Meldra Macāne, Ināra Reņko, Edgars Strods)

Prieks par Viļānu vidusskolas Vanadzēniem.
Vēlam arī turpmāk tikai panākumus.
Skolas administrācija


Konkurss “ZAĻAIS RESTARTS II” Viļānu vidusskolā

Ik gadu Latvijā netiek pārstrādāti vai nenonāk poligonos vairāki simti tūkstošu m3 atkritumu. Tie tiek izmesti apkārtējā vidē – mežos, ceļmalās, ūdenstilpnēs. Ir vairāki iemesli, kāpēc nedrīkst izmest atkritumus dabā. Pirmkārt, tiek piesārņota augsne un gruntsūdeņi, otrkārt, tiek negatīvi ietekmēta dzīvnieku un cilvēku veselība. Dabā atstāta saplēsta stikla pudele var būt par iemeslu kājas savainojumam cilvēkam un dzīvniekam, un plastmasas maisiņi var kļūt par nāves cēloni putniem un citiem dzīvniekiem. Lai Latvijas daba būtu brīva no atkritumiem, svarīgi apvienot spēkus un mācīties atkritumus izmantot otrreizēji.

No 12. decembra līdz 11.februārim 1.-9.klašu skolēniem, Dabas klases ietvaros, notika interesants un aizraujošs konkurss – “ZAĻAIS RESTARTS II ”. Tā mērķis bija veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu.

Skolēni no izlietotājiem iepakojumiem un citiem savu laiku nokalpojušiem materiāliem veidoja jaunas, praktiski izmantojamas lietas. Radošu ideju bija ļoti daudz, tāpēc vajadzēja atrast savu un realizēt dzīvē. Skolēni savus darbus veidoja pāros, bet bija arī individuālie darbi.

Pēc paveikta darba, no 25.02. līdz 1.03.2019. 402.kab. skolēni izveidoja savu darbu izstādi, kuru bija iespēja apmeklēt visiem interesentiem. Septiņi labākie darbi, kuri atbilst konkursa nolikumam, tika aizsūtīti uz konkursa otro daļu, kuru organizē AS “Latvijas Zaļais punkts”.

Ieskatu radošo darbu izstādē varat apskatīt šeit.