trešdiena, 2016. gada 31. augusts

Pirmā Starptautiskā konference “Я, Ты, Мы = Успех!”


Pirmā Starptautiskā konference “Я, Ты, Мы = Успех!”

Vasara ir laiks, kad katram dienas ir piepildītas ar notikumiem, piedzīvojumiem, kuri paliek atmiņās uz visu dzīvi. Manuprāt, vislabāk, ja ir iespēja apvienot patīkamo ar noderīgo. Šajā gadā no 14. līdz 17. jūnijam Viļānu vidusskolas un Šliselburgas vidusskolas skolēniem bija iespēja atkal satikties, radoši un interesanti kopā pavadīt laiku.

Kā jau iepriekš minēju, jūnija vidū Viļānu vidusskolas skolēni devās uz pirmo starptautisko konferenci “Я, Ты, Мы = Успех” Šliselburgā, Krievijā. Viļānu vidusskolas skolēniem jauniešu konference bija atbildes brauciens, jo Šliselburgas vidusskolas skolēni pavasarī piedalījās Zinātniski pētniecisko darbu konferencē Viļānu vidusskolā.

Konferences ietvaros skolēni piedalījās gan radošajās darbnīcās, gan apsprieda jautājumus, kuri bija saistīti ar kultūru, sportu, veselīgu dzīvesveidu, gan savu pilsētu vēsturi. Brīvo laiku mēs pavadījām pastaigās pa Šliselburgu, priecājāmies par saulrietu pie ugunskura Ladogas ezera krastmalā, vērojām tiltu pacelšanu pār Ņevu Sankt-Pēterburgā.

Mūsu ierašanās dienā notika konferences atklāšana, kuras laikā uzstājās Šliselburgas vidusskolas deju un vokālie kolektīvi. Dienas otrajā pusē mēs aktīvi darbojāmies radošajās darbnīcās, varējām izgatavot savu laimes lelli. Daži viņu taisīja no auduma, daži no zāles, kā arī no papīra. Vēlāk sekoja sporta aktivitātes, kuras bija neparastas un jautras. Lai tuvāk iepazītu Šliselburgas jauniešus un pilsētu, mēs kopā devāmies pastaigā pa pilsētu.

Otrajā dienā mēs devāmies ekskursijā pa Šliselburgu. Varējām dzirdēt krievu tautasdziemas akordeona, kokles, balalaikas un citu instrumentu izpildījumā. Muzejā uzzinājām Šliselburgas vēsturi, kā arī to, ka latgaļi arī dzīvoja Šliselburgā. Nedaudz apskatījām virtuālo Krievu muzeju, kurš atradās bibliotēkā. Apskatījām jauno mākslinieku un to skolotāju veikumu Šliselburgas mākslas skolā. Pēc ekskursijas notika visu konferences dalībnieku dejas mēģinājums, kuram sekoja sociāli-psiholoģisks treniņš «Мы эффективная команда». Mums bija iespēja atpūsties baseinā un kopā izbaudīt ūdens priekus. Pirms gulētiešanas devāmies cept cīsiņus pie Ladogas ezera. Pie ugunskurs visi kopā dziedājām latviešu un krievu tautasdziesmas.

Trešajā dienā apmeklējām cietokni „Орешок”, turp braucām ar kuģīti, jo tas atradās uz salas. Cietoksnis bijusi ļoti svarīga vēsturiska vieta. Tad sekoja konferences noslēguma pasākums... Tas arī bija piepildīts ar dejām un dziesmām. Deja apvienoja dalībniekus! Pienāca šķiršanās brīdis. Mēs devāmies uz Sankt-Pēterburgu. Kaut arī laiks bija lietains, mēs daudz uzzinājām par pilsētas vēsturi, par to pastāstīja gids. Naktī mēs vēlreiz satikāmies ar jaunajiem draugiem no Šliselburgas, kad kopā braucām uz tiltu pacelšanu Sankt-Pēterburgā, bet pēc brauciena tomēr vajadzēja šķirties. Mēs ceram uz atkaltikšanos Viļānos!

Skolēnu viedokļi par konferenci un kopā pavadīto laiku:

Evita Skrauce, Viļānu vidusskolas skolniece.
„Man ļoti patika Šliselburgas skolēnu un skolotāju viesmīlība. Viss bija ļoti mīļi, un bija prieks darboties. Gan sagādātie pārsteigumi, gan sagatavotā vienreizējā un oriģinālā programma bija augstā līmenī. No krievu tautas mēs varam mācīties dejas mākslu, jo viņi dejo vienreizēji un pārliecinoši. Sankt-Pēterburgas baltās naktis, manuprāt, ir viens no dabas brīnumiem. Šo pilsētu ir vērts apmeklēt tās arhitektūras, vēstures dēļ. Slikti laikapstākļi netraucēja mums baudīt ekskursiju un braukt ar kuģīti pa Ņevas upi.”

Samanta Reine, Viļānu vidusskolas skolniece.
„Garām jau trešā diena, kā esmu atpakaļ Latvijā, bet joprojām emocijās esmu Krievijā. Laipnā sagaidīšana, konference un pozitīvie vakari kopā ar jauniešiem no Šliselburgas paliks atmiņā kā viens no aizraujošākajiem vasaras piedzīvojumiem. Atmiņas par viņu dabu, kultūru un īpaši tautas tērpiem, un dejām mani sildīs vēl ilgi. Viennozīmīgi tā bija brīnišķīga iespēja atrast kopīgu valodu ar kaimiņu tautiešiem un bagātināt krievu valodas vācelīti. Es ceru, ka mēs vēlreiz satiksimies arī Latvijā!”

Maksims Savins, Šliselburgas vidusskolas skolnieks.
„Pārsteidzoša atmosfēra, smaidu jūra un daudz pozitīvu emociju – viss tas ir par mūsu tikšanos ar Viļānu jauniešiem. Mēs ar nepacietību gaidījām ciemiņus no Latvijas. Precīzi izplānotajās (no rīta līdz vakaram) trijās dienās mēs uzzinājām daudz jauna. Ļoti patika vakars pie Ladogas ezera. Ugunskurs, ģitāra, dziesmas, cīsiņu cepšana – viss tas atgādināja man pārgājiena atmosfēru, trūka tika telšu. Tik ātri klāt konferences noslēgums. Ātri paskrēja aktīvais un patīkamais laiks. Mēs jau paspējām atvadīties ar mūsu jaunajiem draugiem, bet uz beigām mēs vēlreiz satikāmies un pastaigājāmies pa Pēterburgu, mūsu valsts vēturisko pilsētu. Mēs tā satuvinājāmies, ka neviens negribēja šķirties. Visi mēs ceram vismaz vēl vienu reizi satikties un pastāstīt daudz jaunu stāstu, un dalīties prieka emocijās.”

Kristīne Zeimule, Viļānu vidusskolas skolniece.
„ Man visvairāk patika vakars pie ugunskura ar latviešu un krievu tautasdziesmu dziedāšanu. Pat negribējās doties atpakaļ uz viesnīcu. Sporta dienā bija interesantas spēles, kuras mēs vēl nezinājām. Sports un dziesmas mums ļāva labāk iepazīt citam citu. ”

Marina Ksendzova, Viļānu vidusskolas skolniece.
„Katra konferences aktivitāte paliks man gan sirdī, gan prātā, jo ar atsaucīgiem cilvēkiem mēs attīstāmies gan fiziski, gan morāli. Tāpat kā pārējiem man ļoti patika vakars pie ugunskura, jo tā atmosfēra padarīja emocijas spilgtākas un kontaktu brīvāku. Mēs ieguvām ne tikai jaunus iespaidus, bet arī draugus! Atmiņās paliks katrs nodzīvotais brīdis Šliselburgā!”

Mēs metām akmentiņus, lai varētu atgriezties, un ceram, ka iecerētais piepildīsies!

Pateicamies Viļānu viduskolas un Šliselburgas vidusskolas administrācijai par iespēju piedalīties konferencē, skolotājiem Nellijai Gudai, Jurim Livmanim, kas pavadīja Viļānu vidusskolas skolēnu delegāciju,Viļānu un Šliselburgas domes administrācijai par atbalstu konferences norisē. Viļānu kultūras nama deju skolotājai Lūcijai Kukainei izsakām pateicību par dejas sagatavošanu. Paldies sakām Viļānu vidusskolas skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavot prezentācijas par Viļāniem.

Ceram uz turpmāko sadarbību ar Šliselburgu!
Autore: Marina Ksendzova

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru