Lapas

Metodiskie materiāli

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā
Karjeras konsultanta rokasgrāmata

Šī grāmata atrodama karjeras kabinetā:

Palīgmateriāli karjeras izglītības realizēšanā

Ieteicamā literatūra un citi izziņas avoti karjeras izglītībā

Izpratnes veidošana sākumskolā par karjeras izvēles iespējām (S.Lāce)

viaa.gov.lv - lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie materiāli karjeras izglītbai
karjera.lu.lv - Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli
slideshare.net - prezentācijas par karjeras izglītību
http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html - lejuplādējamas darba lapas

Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapas sadaļā Euroguidance “Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejuplādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām “Kā iepazīt sevi”un “Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12.klases skolēniem un vecākiem. Materiālus var lejuplādēt šeit:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali
https://drive.google.com/file/d/1PwFrvLZqVCAprDBBUZe6h6QiY7-QQaI_/view?usp=sharing

Prezentācijas par karjeras izvēli (I.Mežatuča)

Dž.Holanda personības tipi: 
H.Gārdnera 8 intelekti:
Izzini savu personību un noskaidro piemērotās profesijas:
KK Intas Lemešonokas ieteikumi skolotājiem un vecākiem:
Mācīšanās stili:
Prezentācija integrētai stundai:
Profesiju dažādība:
Vecāku loma bērna karjeras izvēlē:
12.klašu skolēnu aptauja par gatavību pieņemt lēmumus par tālākizglītību
2020./2021.m.g. 2.sem. Rezultāti: