Lapas

pirmdiena, 2023. gada 22. maijs

Aicina darbā psihologu


Viļānu vidusskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU (1 likme)

Prasības pretendentiem:
 • izglītību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • prasmi plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • atbildības sajūtu, disciplinētību, precizitāti;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēju strādāt komandā.

Galvenie pienākumi:
 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamo un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • veikt bērnu psiholoģisko izpēti, t.sk., izglītojamā novērošanu mācību procesā un ārpus tā, veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju;
 • sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām.

Pieteikumu, norādot “Izglītības un skolu psihologs” var iesniegt līdz 2023. gada 15. augustam, elektroniski, sūtot pieteikumu uz: tretjuks@inbox.lv

Pieteikums satur šādus dokumentus: 
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas

Tālr. informācijai: 29359036


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru