Lapas

svētdiena, 2022. gada 4. septembris

1.septembris Viļānu vidusskolā

1.septembris šogad iezīmē ne tikai jaunā mācību gada sākumu, bet arī Viļānu sporta halles būvdarbu uzsākšanu. Zinību dienas  ietvaros, kas noritēja Viļānu vidusskolas stadionā, notika arī simboliska būvdarbu uzsākšana.   

Svinīgajā pasākumā piedalījās Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, novada domes deputāti, Viļānu apvienības pārvaldes vadītājs Ivars Ikaunieks, SIA “Latgalija” pārstāvis, Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas prāvests Rinalds Stankēvičs,  Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktors Aldis Ciukmacis, Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks ar visu vidusskolas kuplo saimi.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, uzrunājot klātesošos, norādīja, ka šodien skolēni atver nevis vienkārši Viļānu vidusskolas durvis, bet brīnišķīgu iespēju zemi. “Apzināti uzsveru vārdu "iespēju zeme", jo tas neattiecas tikai uz pirmklasniekiem, bet uz visiem klātesošajiem. Tikai no jums pašiem ir atkarīgs, vai jūs šīs iespējas izmantosiet. Jāatzīmē, ka šodien tiešām ir īpaša diena, un droši vien tā varētu būt laba  tradīcija nākotnē, ka  novada domes deputāti ierodas uz svarīgiem pasākumiem, par kuriem paši pieņēmuši lēmumus. Viļānos jau sen tika runāts par sporta zāles trūkumu, un šis sapnis beidzot sāk realizēties,” minēja Monvīds Švarcs.

Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) par  finansējuma pārskaitīšanu investīciju projektam “Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecības Viļānos”. Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt augstu izglītības pakalpojuma kvalitāti – Viļānu vidusskolas un Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu -jaunatnes sporta skolas audzēkņiem, veicinot novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Kopējās būvniecības izmaksas sastādīs – EUR 2 892 352,59 (ar PVN) piešķirs VRAA un EUR 502 097,09 (ar PVN) piešķirs Rēzeknes novada pašvaldība. Būvdarbus objektā veiks uzņēmums SIA “Latgalija”. Jānorāda, ka investīciju projekts ir pilnībā īstenojams līdz 2023. gada 31. decembrim. Sporta halles kopējā platība paredzēta 2172,6 m, jaunbūvei tiks izbūvēta sporta zāle, kas būs paredzēta dažiem sporta veidiem. Atradīsies arī trenažieru zāle un galda tenisa zona, pa sporta zāles perimetru tiks izveidots arī skriešanas ceļš. Otrajā stāvā atradīsies cīņas treniņu telpa, multifunkcionāla zāle, vingrošanas telpa, kā arī konferenču zāle, ģērbtuves.    

2022. gada 1.septembrī Viļānu vidusskolā uzņemti 44 pirmklasnieki un 16 izglītojamie 10. klasē, kopā šo mācību gadu uzsāka 426 izglītojamie.

Informācija no Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapas.

Foto: J.Jurāne

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru