pirmdiena, 2021. gada 22. februāris

Sports mācoties attālināti!

    Sports ir brīnišķīgs veids kā parādīt savu unikalitāti. Trenējoties vienatnē, var attīstīt un pilnveidot individuālās rakstura īpašības, iemācīties koncentrēties uz saviem iekšējiem spēkiem, lai izprastu sevi un savas iespējas. 


    Sports disciplinē. Ir jāiemācās saplānot un sadalīt savu laiku!

    Mācoties attālināti, sportā uzsvars tiek likts uz nodarbībām brīvā dabā, fizisko veselību un drošību. Regulāras, sistemātiskas un daudzveidīgas fiziskās aktivitātes ir fiziskās veselības, emocionālās labklājības un veselīga dzīvesveida paradumu pamatā. Fiziskā aktivitāte ir priekšnosacījums labai fiziskai un garīgai veselībai.

    Āra fiziskajās aktivitātēs skolēniem tiek piedāvāts iekļaut un lietot dažādus pārvietošanās veidus (soļošana, skriešana, nūjošana), plānojot un īstenojot dažādu pakāpju grūtības maršrutu atbilstoši savām spējām un veselībai!

    Skolēni apgūst prasmi patstāvīgi analizēt un izvērtēt bīstamas situācijas, pieņemt izsvērtus lēmumus savai drošībai un atbilstoši rīkoties, piemēram, vingrinājumos uz āra trenažieriem, izpildot atbilstoši savai veselībai un spējām, pārvietojoties ievēro ceļu satiksmes noteikumus.

    Daži skolēni no 1.-6. klasei labprāt dalās ar fotogrāfijām no personīgā arhīva par sporta aktivitātēm mācoties attālināti!Sporta skolotāja, Iveta Malta


A.Čeire 6.a klase


A.Zvīdriņa, 1.b klase


A.M.Pleča, 6.a klase


A.Čeire, 6.a klase


E.Brence, 5.b klase


E.Brence, 5.b klase

L.Zvīdriņa, 5.b klase


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana