Lapas

ceturtdiena, 2019. gada 28. februāris

Viļānu vidusskola jau otro mācību gadu piedalās ESF projektā "Pumpurs"Viļānu vidusskola jau otro mācību gadu saņem atbalstu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis ir laikus identificēt bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

2018./2019.m.g. 2.semestrī atbalstu saņem 23 skolēni, viņiem tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuri sagādā grūtības, ir iekavēts mācību saturs un ir zemi mācību sasniegumi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru