Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi Iesniegums 1.klasei

pirmdiena, 2020. gada 8. jūnijs

Izlaidumu laiks

Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
“Visu varu!”
Met savu sapni ugunī,
Topi tās liesmā par dziesmu
Un saki pats sev
“Tālu iešu!”
Tikai neļauj sapnim sasalt,
Sapnim  skanīgam,baltam!
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.
/Gunta Micāne/

Viļānu vidusskolā 9.klašu izlaidumi notika 12.jūnijā

9.b klase pl.12.00, klases audzinātāja Ingūna Rubule
9.c klase pl.14.00, klases audzinātāja Jeļena Stauža 

9.a klase pl.16.00, klases audzinātāja Vilhelmīne ZīraViļānu vidusskolas administrācija sveic skolas absolventus, vecākus, skolotājus izlaiduma dienā!Nav komentāru:

Komentāra publicēšana