trešdiena, 2018. gada 28. februāris

Masļeņica Viļānu vidusskolā


Pavasara gaidīšanas svētki jeb Masļeņicas svinēšana ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju Viļānu vidusskolā. Katru gadu svinēšana notiek savādāk. Piemēram, pagājušajā gadā tā noritēja ludziņas veidā, bet šogad klašu komandas apmeklēja un darbojās dažādās stacijās.

Viss notika kvesta jeb spēles veidā. Aktu zālē notika svētku atklāšana, kur uzstājās folkloras pulciņa dalībnieki (sk.N.Jakušonoka). Pēc tam sākās spēle, kas norisinājās dažādos kabinetos. Bija izveidotas četras stacijas: 
Krievu valodas stacija (sk. N.Volkova, 117.kab.); 
Krievu nacionālo kostīmu stacija (sk. T.Samuilova, 406.kab.); 
Krievu folkloras stacija (sk. J.Tarasova, 327.kab.); 
Krievu virtuves stacija (sk. V.Kozule, 320.kab.). 

Krievu valodas stacijā pie skolotājas N.Volkovas varēja pārbaudīt savas zināšanas krievu valodā, risinot dažādus uzdevumus. Savukārt skolotājas T.Samuilovas kabinetā bērni tika izjautāti par krievu nacionālā kostīma galvenajām sastāvdaļām. Skolotājas J.Tarasovas kabinetā uzdevumi bija saistīti ar krievu folkloru, piemēram, kā sauc katru Masļeņicas nedēļas dienu? Tika dejotas tautiskas dejas. Ar krievu virtuvi varēja iepazīties pie skolotājas V.Kozules. Šeit piedāvātie uzdevumi bija saistīti ar galveno krievu nacionālo ēdienu atpazīšanu un četru dažādu zāļu tēju degustēšanu. 

Pēc visu staciju veiksmīgas apmeklēšanas notika uzvarētāju svinīgā apbalvošana aktu zālē. 1. - 2.klašu grupā 1.vietu ieguva 2.c klase (kl.audz. J.Kvitova), 2.vietu ieguva 1.c klase (kl.audz. L.Gribuste). 3.-4.klašu grupā 1.vietu ieguva 4.b klase (kl.audz. N.Fjodorova), 2.vietu ieguva 3.c klase (kl.audz. O.Černova). 5.-7. klašu grupā 1.vietu ieguva 6.c klase (kl.audz.V.Kozule), 2.vietu – 7.c klase (kl.audz. J.Stauža), 3.vietu – 5.c klase (kl.audz. T.Samuilova). 8. - 9. klašu grupā 1.vietu ieguva 9.c klase (kl.audz. V.Kovaļkova), 2.vietu – 8.b klase (kl.audz. J.Tarasova), 3.vietu – 9.d klase (kl.audz. S.Bistrovs). Pasākuma noslēgumā notika galvenā Masļeņicas simbola dedzināšana un cienāšanās ar Saules simbolu – pankūkām. 

Paldies krievu literārā kluba vadītājām N.Jakušonokai, N.Volkovai, T.Samuilovai, J.Tarasovai un V.Kozulei par tik interesanta un aizraujoša pasākuma noorganizēšanu! 

Marina Ksendzova, 12.b
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru