Lapas

Kontaktinformācija

Adrese:
Viļānu vidusskola,
Rēzeknes ielā 1A,
Viļānos,
Rēzeknes novadā,
LV-4650

Tālruņi:
Direktore Ilze Valeniece: 22321326
Lietvede Nelija Bogdanova: 64628040, 26991731
Direktores vietnieks izglītības jomā/IT jomā Juris Livmanis: 28803377
Direktores vietniece audzināšanas jomā Inese Stepāne: 25916407
Direktores vietniece audzināšanas jomā/izglītības jomā Valentīna Kozule: 26201276
Skolas saimnieks Inese Tuče: 28441213

e-pasts: vilanuvidusskola@gmail.com
Direktore Ilze Valeniece: ilze.valeniece@saskarsme.lv
Lietvede Nelija Bogdanova: nelija.bogdanova@inbox.lv
Direktores vietnieks izglītības jomā/IT jomā Juris Livmanis: juris.livmanis@gmail.com
Direktores vietniece audzināšanas jomā Inese Stepāne: inese.step@inbox.lv
Direktores vietniece audzināšanas jomā/izglītības jomā Valentīna Kozule: valentina.kozule@gmail.com
Skolas saimnieks Inese Tuče: tuceinese@inbox.lv

Rekvizīti:
RNP iestāde "Viļānu apvienības pārvalde"
Reģ.Nr.40900036645
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV27HABA0551051063435