KontaktinformācijaAdrese:
Viļānu vidusskola,
Rēzeknes ielā 1A,
Viļānos,
Viļānu novadā,
LV-4650


Tālruņi:
Direktors Pēteris Tretjuks: 29359036
Lietvede Nelija Bogdanova: 64628040
Direktora vietnieks izglītības jomā Juris Livmanis: 28803377
Direktora vietniece audzināšanas jomā Inese Stepāne: 25916407
Skolas saimnieks Inese Tuče: 28441213
Direktora vietniece IT jomā Ilze Valeniece: 22321326

e-pasts: vilanuvidusskola@gmail.com
Direktors Pēteris Tretjuks: tretjuks@inbox.lv
Lietvede Nelija Bogdanova: nelija.bogdanova@inbox.lv
Vietnieks mācību jomā Juris Livmanis: juris.livmanis@gmail.com
Vietniece audzināšanas jomā Inese Stepāne: inese.step@inbox.lv
Skolas saimnieks Inese Tuče: tuceinese@inbox.lv
Direktora vietniece IT jomā Ilze Valeniece: ilze_valeniece@inbox.lv

Rekvizīti:
Reģ. Nr. 40900014309
Rēzeknes iela 1a, Viļāni, LV-4650
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV73HABA0551026165229