Lapas

Karjeras izvēles testi

Karjeras izvēles testi Nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē

Karjeras izvēles testi Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā

Anketa "Orientācija" profesionālo interešu noteikšanai Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā

Anketa "Darba izvēles faktori" Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā

"Pašnoteicējs" - tā ir metodika, kura Jums palīdzēs profesijas izvēlē. Gadījumā, ja Jūs jau esat izlēmis, par ko kļūt, tad "Pašnoteicējs" var apstiprināt Jūsu izvēles pareizību vai piedāvāt vēl citus iespējamos variantus (tests)

Tests "Saskarsmes stratēģija"

Tests "Kā izvēlēties studiju programmu"(Latvijas Universitāte)

Datorspēle "Es un mana karjera"(nepieciešama reģistrācija)

Tests "Vai esi gatavs darbam?"

cv.lv iespējams aizpildīt trīs dažādus virtuālos testus – Atbilstošākā amata tests, Virtuālā darba intervija un pārdošanas efektivitātes tests.

rvt.lv piedāvā testus, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi.

alberta-koledza.lv- piedāvā testu, kurš palīdz labāk izprast pašiem sevi un savu personību, kas precīzā ļauj izvēlēties turpmāko izglītību un karjeru.

http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1