piektdiena, 2021. gada 26. novembris

Radoša pēcpusdiena pirms Adventes

ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» ietvaros, 26.11.2021. Viļānu vidusskolā notika projekta ,,Nestāvi malā!’’, ko realizē biedrība ,,Kopābūšana’’,
 nodarbība ar psiholoģi A.Gailumu un adventes vainagu veidošana ar skolotājām I.Valenieci un L. Maltu. Paldies visiem par darbošanos!
6.a klases izaicinājums

 

Lāčplēsi, mēs augam, lai Tu lepotos ar mums!

Lāčplēša dienai veltītais izaicinājums  6.a klasē.

Katrs skolēns pildīja fiziskos vingrinājumus. Visi kopā izpildījām -661 pietupienu, 674 reizes vērderpreses vingrinājumu, līdzsvara vingrinājumu uz labās un kreisās kājas izpildījām  22.93 minūtēs.

Foto kolāžu skatīt šeit:

 

ceturtdiena, 2021. gada 25. novembris

Konkursa "Ko Tev zināt? Nieks!" fināls

Lai veicinātu Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) vienotību, kā arī attīstītu skolēnu izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi, spēju rūpēties par savu un apkārtējo veselību, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA “OnPlate” aicināja NVVST dalības izglītības iestāžu 3.-4. klašu skolēnus piedalīties konkursā, iegūstot ne tikai jaunas zināšanas saistībā ar veselību un iespēju saliedēties komandas ietvaros, bet arī cīnoties par vērtīgām balvām.

Veselības zināšanu konkurss “Ko Tev zināt? Nieks!” aptver četras ar veselību saistītas tēmas – veselīgu uzturu, personīgo higiēnu, fiziskās aktivitātes, kā arī garīgo veselību, tādējādi skolēniem veidojot izpratni par vairāku veselību ietekmējošo faktoru kopumu, kas nepieciešami veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

24.novembrī notika konkursa "Ko Tev zināt?  Nieks!" fināls, kurā piedalījās 4.b klase, klases audzinātāja Irita Livmane. Skolēni tiešsaistē atbildēja uz dažādiem jautājumiem par veselīga dzīvesveida nozīmi un bija gandarīti par paveikto. Paldies audzinātājai par klases iesaistīšanu un organizētājiem par organizēšanu!

ceturtdiena, 2021. gada 18. novembris

trešdiena, 2021. gada 17. novembris

Viļānu vidusskolas skolēnu sveicieni Latvijai dzimšanas dienā6.c klases izstāde "Mana Latvija", kl.audz. L.Gribuste


3.b klase "Sīki, mazi žagariņi", kl. audz. A.Runče


3.c klase A.Altmanis "Koncerts", kl. audz. O.Černova


5.b klase "Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa", kl.audz. I.Kroiča


K.Jakušonoka 9.b klase "Nekur nav tik labi kā mājās", kl. audz. T.Samuilova


M. Samuilova 7.c klase U.Stabulnieks "Tik un tā", kl. audz. J.Tarasova


M.Bruzgule 7.b klase "Tumša nakte, zaļa zāle", kl.audz. I.Straujupe


T.Buivide un A.Nadežnikova 7.b klase R.Pauls Par pēdējo lapu, kl.audz. I.Straujupe


Z. Jukalo 4.c klase I.Circene Dzimšanas diena Latvijai, kl.audz. J.Kvitova

 1.b klase, kl. audz. L.Sermā

6.b klase, kl. audz. S.Seržane


6.b klase, kl. audz. S.Seržane8. a klase, kl.audz. A.Vulāne


11.a klase, kl. audz. N.Jakušonoka


11.a klase, kl. audz. N.Jakušonoka


12.a klase, kl.audz. M.Ladusāne


2.b klase, kl. audz. S.Lāce


9.a klase, kl.audz. I.Malta


4.b klase, kl.audz. I.Livmane


Tik gaismas būs Latvijā, cik paši to radīsim. 
Veidojām katrs savu sveci, 
kurā ierakstījām, kā cenšamies vairot gaismu.

4.b klase, kl. audz. I.Livmane


5.a klase, kl. audz. Z.Litvinova


5.a klase, kl. audz. Z.Litvinova


2.a klase, kl.audz. A.Medvecka


2.a klase, kl.audz. A.Medvecka


8.b klase, kl.audz.N.Kovaļkova


10.a klase, kl.audz.E.Korčagina

1.a klase "Sēņotāji", kl.audz. I.Macāne
video skatīt šeit:
3.a klase "Dietu, dietu jaunas meitas", kl. audz. L.Barkāne
video skatīt šeit:

4.a klase "Putniņš uz zara", kl. audz. V.Zavjalova
video skatīt šeit:

4.с klase "Bēdu manu lielu bēdu", kl.audz. J.Kvitova
video skatīt šeit:

6.a klase "Lidojums ar gaisa balonu", kl. audz. I.Rubule
video skatīt šeit: 

6.c klase "Caur sidraba birzi gāju", kl.audz. L.Gribuste
video skatīt šeit:

7.a klase "Šeit ir Latvija", kl.audz. I.Stabulniece
video skatīt šeit:

8.a klase "Stūru stūriem tēvu zeme", kl.audz. A.Vulāne
video skatīt šeit: 

ceturtdiena, 2021. gada 11. novembris

Sveicam Lāčplēša dienā!

 Cik labi, ka šai vētru krastā 

Mums ir savs pajums, ir savs logs,

 Ka mums ir dzīve, kurā ieaugt, 

Tāpat kā zemē ieaug koks.

/Ā.Elksne/


Akcijā "Zoozīļuks 2021" čakli iesaistās 5.b klaseMēs, 5.b klase, šai rudenī nolēmām iesaistīties Rīgas zoodārza rīkotajā akcijā "Zoozīļuks 2021". Ļoti čakli septembra beigās vācām ozolzīles,lai sagādātu gardumus vairākiem zoodārza iemītniekiem. Savācām vairāk nekā 60 kg ozolzīļu, vēl saviem spēkiem tās nogadājām Rīgas zoodārzā. Prieks par mūsu labo darbu, par to saņēmām arī  pateicību!

5.b klase un audzinātāja Ilga Kroiča

trešdiena, 2021. gada 10. novembris

Pirmie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs novadā

Šajā mācību gadā, neraugoties uz Covid19 pandēmijas ierobežojumiem, norisinās mācību priekšmetu olimpiādes.

Jau ir notikušas Rēzeknes  novada  latviešu  valodas (skolām, kas  īsteno  mazākumtautību  izglītības  programmu)  olimpiāde  7.-8.klasēm un Rēzeknes  novada angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm.  Šīs abas olimpiādes notika laikā, kad skolēniem bija attālinātās mācībās. Līdz ar to, olimpiādes norisinājās tiešsaistē. Skolēni strādāja no mājām.

Abās divās olimpiādēs piedalījās arī Viļānu vidusskolas skolēni un guva atzīstamus rezultātus.

Latviešu valodas olimpiādē piedalījās 7.klases meitenes Elizaveta Kuzņecova un Olīvija Serediča. Olīvija ieguva atzinību, bet Elizaveta izcīnīja augsto 2.vietu.

Savukārt, angļu valodas olimpiādē piedalījās Kristiāna Seržane, Neļa Kristīne Malahovska un Katrīna Ogņennaja. Katrīnai izdevās iegūt atzinību.

Apsveicam meitenes un viņu skolotājas Ilgu Gruduli un Anitu Grineviču!