Lapas

otrdiena, 2023. gada 28. marts

Viļānu vidusskola uzsāk British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstīto projektu “Man nav vienalga!”

 Lai mudinātu sabiedrību  aktīvāk iesaistīties demokrātijas nostiprināšanas procesos, izteikt  konstruktīvu viedokli un prast to aizstāvēt, Rēzeknes novada Maltas un Viļānu vidusskola, kā arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola uzsāk British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstīto projektu “Man nav vienalga”. 

Piecās tiešsaistes nodarbībās dalībnieki tiks aicināti diskutēt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā arī nebaidīties izteikt savu viedokli. Savukārt vasarā projektā iesaistītie jaunieši piedalīsies divu dienu klātienes nodarbībās Rēzeknes novada Maltas vidusskolā, kur mācīsies strādāt ar dažādiem digitālajiem rīkiem sociālajās platformās.

Projekta pirmajā nodarbībā,  29. martā, būs saruna ar Vladislavu Romanovu, sabiedrībā plašu rezonansi radījušās filmas “Daugavpils. Iespēju vai nespēju pilsēta”, autori. Vladislava pastāstīs par motivāciju veidot šādu filmu un kopā ar diskusijas dalībniekiem pārrunās, kāpēc šādi jautājumi par sabiedrību tika akcentēti Daugavpilī un kā tos aktualizēt arī citās Latgales pilsētās. Tāpat Vladislava stāstīs, kā tikt galā ar negatīviem komentāriem un kritiku sociālajos tīklos.

Projekta otrajā nodarbībā, 26. aprīlī,  diskusija par sabiedrības iesaisti turpināsies ar Daugavpils jauniešiem.

Projekta ideja radās, analizējot Saeimas vēlēšanu rezultātus un secinot, ka vēlēšanās milzu ietekme bieži vien ir personām, kas prasmīgi manipulē sociālajos tīklos, savācot vairākus miljonus “”Like” jeb “patīk” apšaubāma satura ziņām, un pat iekļūst Saeimā.  Projekta dalībnieki mācīsies kritiski analizēt sabiedrībā notiekošos procesus un veidot jēgpilnu saturu dažāda veida ziņām.

Pirmajām divām diskusijām tika dots nosaukums “Daugavpils ietago Rēzekni”, simboliski parādot, ka Daugavpilī jaunieši jau kļuvuši aktīvi, un tagad ir kārta citu Latgales pašvaldību jauniešiem- Rēzeknei un novadam.

Tiešssaistes diskusijās aicināti piedalīties visi interesenti.

Pirmā diskusija 29. martā, plkst.17.00-18.30, tiešsaistes platformā Zoom: https://bit.ly/3lH1DXd

Projektu  “Man nav vienalga” realizē biedrība “Viedokļu līderu skola” ar  British Council pārstāvniecības Latvijā programmas “People to People Cultural Engagement” atbalstu. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

 

Biedrība "Viedokļu līderu skola”

e-pasts: viedoklu.lideru.skola@gmail.com

piektdiena, 2023. gada 24. marts

Pasaules tuberkulozes diena

 

24. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules tuberkulozes diena, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību pievērst uzmanību jautājumiem, kuri ir saistīti ar tuberkulozi, tās profilaksi un plaušu veselību kopumā.  

Šogad Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti ir sagatavojuši vizuālo materiālu par klepus higiēnu, ar ko aicinām atgādināt skolēniem, ka ne tikai tuberkulozes gadījumā, bet jebkuras elpceļu saslimšanas gadījumā jāatceras par klepus higiēnas ievērošanu elpceļu infekciju neizplatīšanai tālāk. Materiālu atradīsiet šīs e-pasta ziņas pielikumā. 

Papildus aicinām iepazīties ar citiem informatīvajiem materiāliem par tuberkulozes tēmu:  

ceturtdiena, 2023. gada 23. marts

Viļāniem - 95!

2023. gada 22. februārī, 1.-2. martā Viļānu vidusskolā notika konkurss “Svinam Viļānu pilsētas 95. dzimšanas dienu”, kurā piedalījās 5.-6.kl., 7.-8.kl. un 9.-12. klašu grupas.

1. martā, pasākuma sākumā, literārās radošas grupas dalībnieki lasīja dzejoļus, kā arī tika izpildīts skaņdarbs Jāņa Gritāna izpildījumā.

Konkursa jautājumi, uzdevumi bija par dažādām tēmām: Viļānu pilsētas sākotne, ģeogrāfiskais novietojums,svarīgas personības agrāk un šodien, Viļānu Goda pilsoņi,galvenie vēstures fakti un notikumi.

Darbu vērtēja latviešu valodas un literatūras skolotājas Anita Vulāne, Sarmīte Seržane, Ilze Straujupe, Ilga Kroiča, Ilga Grudule, krievu valodas un literatūras skolotāja Valentīna Kozule, kā arī direktora vietniece audzināšanas darbā Inese Stepāne.

22. februārī 5. -6. klašu grupā: pirmo vietu ieguva 6.b klase (I.Kroiča), otro vietu izcīnīja 5.a klase (V.Kozule), taču trešo vietu ieņēma 6.a klases komanda (Z.Litvinova). Atzinības raksti ir 5.b klasei (I. Senkāne) un 5.c klases komandai (J.Kvitova).

1. martā 9.-12. klašu grupā: pirmo vietu izcīnīja 12.a klases aktīvas meitenes (N. Jakušonoka). Ar nelielu starpību otro vietu ieguva 10.a klase (I. Malta). Trešo vietu ieņēma 11. a klases komanda (E. Korčagina). Šoreiz 9.a klasei ir atzinības raksts (A. Vulāne).

Arī 2. martā turpinājās konkurss. Skolēni mēģināja sagatavoties konkursam pēc iespējas labāk, taču rezultāti ir sekojoši: 1. vieta ir 8.b klases komandai (I. Straujupe), otro vietu ieguva 7.a klase (I. Rubule) un 7.b klase (I. Seržane). Trešo vietu ieņēma 8.c klases komanda (J. Tarasova). 7.- 8. klašu grupā atzinības raksti ir 7.c klasei (L. Gribuste) un 8.a klasei (I. Stabulniece).

Katrai klasei paldies par piedalīšanos, klašu rezultāti bija ļoti labi.

Mīļš paldies latviešu valodas un literatūras skolotājiem par konkursa organizēšanu, sagatavotajiem uzdevumiem.


Ksenija Jakušonoka, 10,a klase


otrdiena, 2023. gada 21. marts

Labās prakses popularizēšanas pasākums “Nāc! Meklē! Iedvesmo!”

 15.martā Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvaldē notika labās prakses popularizēšanas pasākums “Nāc! Meklē! Iedvesmo!”, kurā piedalījās visi novada pedagogi. Arī Viļānu vidusskolas pedagogi popularizēja savus labās prakses piemērus.

Mūzikas pedagogs Biruta Brūvele - Edvards Grīgs Svīta Pērs Gints- programmātiskā mūzika.

Angļu valodas pedagogs Iveta Stabulniece - izdevniecības Oxford Iniversity press digitālā mācību rīka izmantošanas iespējas mācību procesā.

Ķīmijas pedagogs Maruta Ladusāne - kā es izmantoju modelēšanu, lai sekmētu skolēnu prasmi veidot bināro savienojumu formulas un skaidrot vienkāršu vielu savienošanās reakcijas ķīmijas stundās.

Dizaina un tehnoloģiju pedagogs Jānis Delveris - darbs ar kompozīt- un plātņu materiāliem.

Paldies kolēģiem par sava darba popularizēšanu!


pirmdiena, 2023. gada 13. marts

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārās olimpiādes sasniegumi

 13.martā norisinājās Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde, kurā no Viļānu vidusskolas piedalījās 8.un 9.klašu komandas. Rezultāti iepriecinoši  - 9.klases komandai ( Aivis Kupris, Arvis Betlers, Artis Zvīdriņš)  atzinība, 8.klases komandai (Tatjana Buivide, Einārs Strods, Emīls Logins) - 3.vieta. Paldies skolēniem par produktīvi pavadītu brīvlaika dienu!Latgales reģiona skolu 2022./2023. m.g. sporta spēles "Tautas bumbā".

Ludzā, 1.03.2023. Viļānu vidusskolas meiteņu komanda izcīnīja 1. vietu.

Komandā spēlēja :Astašova Selīna Marija 5.b, Malinovska Liene 6.b, Malinovska Linda 6.b, Brovčenko Vladislava 5.c Konstantinova Darja 5.c, Maslobojeva Oļesja 5.a, Ščerbakova Milana 5.a, Matīsa Evelīna 5.b, Kluša Līna 5.a, Svilāne Patrīcija 5.a, Cvetkova Valerija 5.b., Adriana Beļusova 5.a

Komanda piedalījās Latvijas skolēnu sporta spēlēs "Tautas bumbā " Dobelē 03.03.2023.
 


"Tautas bumba" Maltā

  24.02. 2023. Maltā notika Rēzeknes novada izglītības iestāžu sporta spēlēs "Tautas bumbā". 2011.-2013. gada dzimušajiem. Viļānu vidusskolas meitenes izcīnīja 1. vietu.
Komandā spēlēja: Astašova Selīna Marija 5.b, Malinovska Liene 6.b, Malinovska Linda 6.b, Brovčenko Vladislava 5.c Konstantinova Darja 5.c, Maslobojeva Oļesja 5.a, Ščerbakova Milana 5.a, Matīsa Evelīna 5.b, Cvetkova Valerija 5.b, Kluša Līna 5.a.Projekta "SPORTO VISA KLASE" 9. sezonas Latgales reģiona sacensības Daugavpilī

 Projekta "SPORTO VISA KLASE" 9. sezonas Latgales reģiona sacensības notika Daugavpilī 28.02. 2023.

Viļānu vidusskolas 5.a klase stafešu sacensībās ieguva 3. vietu
Sacensībās piedalījās 5.a klases skolēni:
Andrejs Fjodorovs, Ainārs Stafeckis, Marks Samohvalovs, Iļja Orlovs, Ņikita Ščerbakovs, Kaspars Desainis, Oļesja Maslobojeva, Laura Baltā, Patricija Svilāne, Līna Kluša, Milana Ščerbakova, Matīss Kozlovskis.

Klases audzinātāja - Valentīna Kozule
sporta skolotāja -Ingūna Rubule


Bērnu drošības sporta spēles

 

3. martā Viļānu vidusskolā notika  Bērnu drošības sporta spēles, kas  izglīto par traumatismu un tā profilaksi kampaņas "Pārvērt pārdrošību par drošību!" ietvaros. Kampaņa tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Sporta spēļu mērķauditorija bija bērni no 1. līdz 7. klasei.  Svarīgie jautājumus par bērnu drošību un traumatisma mazināšanu tika pasniegti bērniem saprotamā veidā un ļāva ierastās sporta stundas pavadīt citādāk. Daudzas traumas var novērst pirms tās notiek, ja bērniem un pieaugušajiem ir izpratne par vienkāršiem piesardzības soļiem, piemēram, pirms sportošanas iesildīties, lietot aizsarg ekipējumu un darīt to pareizi. Atbildības sajūta un zināšanas ir atslēgas vārdi drošām sporta aktivitātēm visa vecuma bērniem.  Skola saņēma arī informatīvos materiālus, kuri radīti kampaņas ietvaros – informatīvo bukletu un instrukciju jaunajiem vecākiem.
 

 

“Jaunatnes gada balva 2022”

 

    Šī gada 3. martā Rēzeknes novada pašvaldības ēkā norisinājās “Jaunatnes gada balva 2022” pasākums, kura mērķis ir izcelt un godināt Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekus, jauniešus un iestādes, kas atbalsta jauniešu iniciatīvas.

    Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde iepriekš izsludināja pieteikšanas konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva 2022”. Konkursa rezultātā tika pieteikti 33 nominanti sešās nominācijās. Nominācijā “GADA BRĪVPRĀTĪGAIS” biju nominēta es, Ksenija Jakušonoka.

    Balvas pasniedza Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonas: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs Guntis Skudra, Kultūras un sporta pastāvīgās komitejas vadītājs Guntis Rasisms un citi.

    Pasākumu vadītāja Latvijas Radio Latgales studijas raidījuma “Pīci breinumi”producente un Viļānu vidusskolas absolvente. Daiga Laizāne. Daiga izsauca katru nominantu un raksturoja to.  Es labi atceros, ko Daiga bija pateikusi par mani - ‘’ Ksenija ir aktīva Rēzeknes novada jauniete, kura piedalās dažādos pasākumos gan kā organizatore, gan kā dalībnieks, gan kā palīgs. Pateicoties viņas aktīvam dzīvesveidam un spējām ātri pielāgoties situācijai,tas  dara viņu īpašu. Viena no labākajām Ksenijas īpašībām ir komunikācija un radošums. Jaunietei vienmēr ir daudz ideju, ko viņa var īstenot strādājot komandā vai patstāvīgi. Viņa nesēž uz vietas, brīvprātīgi strādā, piedalās apmācībās, konkursos, olimpiādēs,nometnēs,  konsultatīvajā padomē un pašpārvaldē, lai ne tikai izglītotu sevi, bet arī pierādītu gan sev, gan parijējiem, uz ko viņa ir spējīga. “. Neskatoties uz to, ka balvu es nesaņēmu, zinu, ka turpināšu čakli strādāt, piedalīties projektos, apmācībās un citur, lai pilnveidotu sevi. Taču nākotnes plāns ir tomēr iegūt statusu “ GADA BRĪVPRĀTĪGAIS”.

             Balvas tika pasniegtas sekojošās nominācijās:

GADA SKOLĒNS – Amanda Ludborža

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS – Sandis Mesters

GADA MĀKSLINIEKS – deju grupa “ Karameles”

GADA JAUNATNES DARBINIEKS – Ingūna Semule

GADA DRAUDZĪGĀKĀ PAGASTA/PILSĒTAS PĀRVALDE – Mākoņkalna pagasta pārvalde

GADA AKTĪVĀKAIS PAGASTS/ PILSĒTA:

3. vieta Kaunatas, Dricānu, Mākoņkalna pagasts

2. vieta Maltas pagasts

1. vieta Čornajas pagasts

            Izsaku paldies Viļānu apvienības pārvaldei par manas kandidatūras izvirzīšanu šajā konkursā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldībai un īpaši Aivaram Mežatučam, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistam, par šī pasākuma organizēšanu.

Ksenija Jakušonoka

piektdiena, 2023. gada 10. marts

Žetonu vakars 2023

10.marta vakarpusē, skolā īpašā gaisotnē pulcējās 12.a klases skolēnu vecāki un skolotāji, skolas nākamie absolventi, lai tiktos gadskārtējā pasākumā „Žetonu vakars”, kurā 12. a klases skolēni saņēma  žetongredzenu – piederības zīmi savai skolai. Ikviens, saņemot piederības zīmi, varēja palūkoties uz sevi kā slavenību ( savu raksturojumu). Klases audzinātāja N.Jakušonoka un skolas direktora vietnieks J.Livmanis teica vēlējuma vārdus, izskanēja pašu divpadsmito slavenās runas un video, mazliet nostaļģijas, pārdomu un prieks. Izturību eksāmenu laikā!