Lapas

piektdiena, 2024. gada 24. maijs

Robotikas pulciņa sasniegumi

Latvijas robotikas čempionāta 2023./2024. gada noslēguma posms notika 18. maijā RTU. Mūsu robotikas komanda atkal piedalījās sacensībās. Vislielākos panākumus guva Kristiāns Saļva. LEGO līnijsekošanas disciplīnā pēc punktiem viņš ieguva 4. vietu. LEGO Freestyle disciplīnā tiesnešu uzmanību piesaistīja projekts "Robots-šķirotājs", kas spēj šķirot priekšmetus pēc krāsas. Robota konstrukcijā tiek izmantots krāsu sensors, kas ir ieprogrammēts krāsu atpazīšanai. Kad sensors atpazīst krāsu, šķirošanas mehānisms pārvieto priekšmetu uz atbilstošo nodalījumu. LEGO Freestyle disciplīnā Kristiāns izcīnīja 3. vietu.
otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Radošās apvienības “Dardedze” aktivitātes

Radošā apvienība “Dardedze ” (skol. Aija Prauliņa) veiksmīgi piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes organizētajā projektu konkursā “Finansējuma piešķiršana materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2024.gadā”
Viļānu vidusskolas projekts “Radošās apvienības ”Dardedze” materiālās bāzes papildināšana”, tika 
apstiprināts un piešķirts finansējums 297 eiro apmērā.
Par piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti dažādi materiāli (papīrs, kartons, krāsas, gleznošanas audekli , marķieri, otas u.c), kuri tiek izmantoti radošajās aktivitātēs vizuālās mākslas un keramikas nodarbībās. Izsakām lielu pateicību Rēzeknes novada pašvaldībai par projekta finansējumu, kas dod iespēju skolēniem attīstīt talantu un pilnveidot prasmes vizuālās un vizuāli plastikās mākslas jomās.
Projekta vadītāja Aija Prauliņa.

Keramikas izstrādājumu apgleznošanaAkmeņu apgleznošana

Porcelāna apgleznošana

Grafiskie darbi

trešdiena, 2024. gada 15. maijs

Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada vieglatlētikas sacensības 9.05. 2024.

Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada vieglatlētikas sacensības notika 9.05. 2024. RĒZEKNĒ
Pamatskolu kausā vieglatlētikā Viļānu vidusskolas skolēni piedalījās meiteņu un zēnu komandas.

Meiteņu komanda kopvērtējumā ieguva 1. vietu.

Meiteņu komanda:
Vladislava Brovčenko 100m – 1. vieta, 400m – 1.vieta
Liene Malinovska 100m – 3. vieta, šķēps – 3. vieta
Linda Malinovska lode, šķēps -1vieta
Arianda Šilova 800m- 4. vieta, A/l- 1. vieta
Marija Selīna Astašova 800m- 2. vieta, T/L – 1. vieta

1.vieta stafetes skrējiens 4x 100m , skrējienā skrēja Linda Liene, Selīna Marija, Vladislava.

Zēnu komanda:
Raitis Kukars 100m- 2.vieta, T/L- 1. vieta
Rauls Prockalovs 100m , 400m – 4. vieta
Marks Trusovs 800m, 400m
Valērijs Kazačenko 800m, 400m
Ņikita Ņesterovs 800m, 400m

Vidusskolu kausā vieglatlētikā Viļānu vidusskolas jaunietes kopvērtējumā ieguva 1. vietu.
Viļānu vidusskolas jaunieši ieguva 2.vietu
Dažādās vieglatlētikas disciplīnās jaunieši ieguva godalgotas vietas:
Darja Sofija Ivanova 10m- 3.vieta
Alīna Saprovska lode- 1. vieta, šķēps –1. vieta
Gunita Elste 400m- 3. vieta, 800m- 4. vieta
Liāna Smirnova A/L- 2. vieta, T/L – 1. vieta
Aidis Mironovs 100m- 3. vieta
Artis Zvīdriņš 400m – 1. vieta, 1500m – 1. vieta
Edgars Malinovskis lode- 1. vieta, šķēps -1. vieta
Aivis Kupris šķēps, lode
Markuss Žikars 100m, lode
1.vieta Stafetes skrējienā 4x100m Liāna , Alīna, Darija Sofija, Gunita.
1. vieta Stafetes skrējienā 4x100m Edgars ,Artis, Markuss, Aidis.