Lapas

piektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

Uzņemšana 10.klasē 2024./2025.mācību gadā

Viļānu vidusskola nākamajā mācību gadā 10.klašu skolēniem piedāvā šādus mācību priekšmetu komplektus.

24.1.  Skolēniem, kurus interesē ķīmija, bioloģija, medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne.

Jums turpmākajām studijām augstskolās pēc vidusskolas pabeigšanas varētu būt noderīgi, ja vidusskolā jūs padziļinātā līmenī būtu apguvuši angļu valodu, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.

Triju vidusskolas gadu mācību plāns:


24.2. Skolēniem, kurus interesē matemātika, fizika, inženierzinātnes, uzņēmējdarbība.

Jums turpmākajām studijām augstskolās pēc vidusskolas pabeigšanas varētu būt noderīgi, ja vidusskolā jūs padziļinātā līmenī  būtu apguvuši sociālās zinātnes, fiziku un matemātiku.

Triju vidusskolas gadu mācību plāns:


24.3. Skolēniem, kurus interesē vēsture, politika, jurisprudence, filoloģija, žurnālistika.

Jums turpmākajām studijām augstskolās pēc vidusskolas pabeigšanas varētu būt noderīgi, ja vidusskolā jūs padziļinātā līmenī  būtu apguvuši latviešu valodu un literatūru, angļu valodu un vēsturi vai sociālās zinātnes.

Triju vidusskolas gadu mācību plāns:

trešdiena, 2024. gada 19. jūnijs

Viļānu vidusskolas skolēni saņem naudas balvas pašvaldības vidusskolu 10.-11.klašu izglītojamajiem

 Katru gadu noslēdzoties mācību gadam Rēzeknes novada pašvaldība 10.-11.klašu izglītojamajiem piešķir naudas balvas. Šīs naudas balvas mērķi ir:

1.      Motivēt pašvaldības skolēnus mācīties pašvaldības vidusskolās un, piedaloties novada olimpiādēs, gūt augstus sasniegumus.

2.      Ieinteresēt citu novadu (pilsētu) pašvaldību labākos skolēnus mācībām pašvaldības vidusskolās.

3.      Motivēt skolēnus paaugstināt mācību sasniegumus.

Balvu piešķiršanas kārtība un kritēriji

1.      Katra mācību gada beigās tiek piešķirtas sekojošas balvas:

1.1.   ne vairāk kā 15 balvas 140,00 EUR apmērā;

1.2.   ne vairāk kā 15 balvas 100,00 EUR apmērā;

1.3.   ne vairāk kā 15 balvas 50,00 EUR apmērā.

2.      Balvas konkursa kārtībā var piešķirt skolēniem, kuriem:

2.1.   10. vai 11.klases mācību gada vidējās atzīmes novadā ir visaugstākās;

2.2.   nav neattaisnoto mācību stundu kavējumu;

2.3. kārtējā mācību gadā vismaz vienā no novada mācību priekšmetu olimpiādēm ir guvis godalgotu vietu.


Šajā mācību gadā uz balvu pretendēja 9 mūsu skolas 10. un 11.klašu skolēni. Naudas balvas piešķiršanas izvērtēšanas komisija izvērtēja mūsu skolēnu pieteikumus un visiem piešķīra naudas balvas.

Šie skolēni ir: Betlers A., Voronova A., Saprovska A., Zvīrdiņš A. no 10.a klases un Zaķēns K., Ribakovs Ņ., Jakušonoka K., Šabanova A., Ļebedeva J. no 11.a klases.


Viļānu vidusskola lepojas ar mūsu skolēnu augstajiem sasniegumiem.

ceturtdiena, 2024. gada 13. jūnijs

pirmdiena, 2024. gada 3. jūnijs

Skolēnu brauciens uz Teirumnīku purva taku ar Lea Mangifesta

29.maijā mūsu skolas skolēni devās aizraujošā izbraukumā uz Teirumnīku purva taku kopā ar skolotāju-praktikanti no Amerikas Lea Mangifesta. Šis brauciens bija lieliska iespēja kopīgi pavadīt laiku mācību gada noslēgumā, baudīt Latvijas dabas krāšņumu un uzzināt kaut ko jaunu.
Ekskursiju vadīja gids Dagnis Vasiļevskis, bijušais Viļānu vidusskolas skolēns, kurš dalījās savās zināšanās par purva taku. Interesanti, ka visa ekskursija norisinājās angļu valodā, kas ļāva skolēniem uzlabot savas valodu prasmes.
Pēc izzinošās pastaigas notika pikniks. Tas bija lielisks brīdis, lai kopīgi parunātu un dalītos iespaidos.
Liels paldies Anitai Grinevičai par organizēšanu un Lea Mangifesta par viņas pozitīvismu un atsaucību. Šis brauciens noteikti paliks atmiņā.

Artis Zvīdriņš

Noslēdzoties mācību gadam beidzās arī Lea Magnifesta līgums darbam Viļānu vidusskolā. Skolēni un pedagogi sirsnīgā gaisotnē atvadījās no Lea.piektdiena, 2024. gada 31. maijs

Noslēdzies 2023./2024.mācību gads

 

Š.g. 31.maijā  noslēdzas mācību gads 1.-8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem. Esam apkopojuši sasniegumus mācību darbā. 

Viļānu vidusskola lepojas ar ka šajā klašu grupā 27 skolēni ir uzrādījuši teicamas sekmes - viņu gada vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 8 ballēm. Tāpat mēs lepojamies ar 35 skolēniem, kuriem liecībās vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 7 ballēm. Ar šo skolēnu sarakstu varat iepazīties šeit.

Starp minētajiem skolēniem ir skolēni, kuru vidējais vērtējums ir īpaši augsts. Minētajā klašu grupā ir 25 skolēni, kuriem gada vidējais vērtējums ir robežās no 8,5 līdz 9,19 ballēm. Šie skolēni šodien mācību gada pēdējā līnijā saņem "Sudraba liecību". 7 skolēniem gada vidējais vērtējums ir 9,2 vai augstāks - šie skolēni šodien saņem "Zelta liecību". Ar šo skolēnu sarakstu varat iepazīties šeit.

Šodien mācību gada noslēgumā 130 skolēni saņem pateicības par augstiem mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko dzīvi, Viļānu vidusskolas goda aizstāvēšanu dažādos konkursos un pasākumos. Šo skolēnu sarakstu varat uzzināt šeit.

Tāpat šodien tiek izsniegtas 192 pateicības skolēnu vecākiem. Šeit varat aplūkot sarakstu ar pateicību saņēmējiem.

Par godprātīgu, atbildīgu darbu un augstiem skolēnu sasniegumiem šodien pateicības saņem šie pedagogi un skolas darbinieki. 

Liels paldies visiem par ieguldīto lielo darbu visa mācību gada garumā.

Jāpiebilst, ka 9.klasēm mācību gads beigsies 14.jūnijā. 12.klasēm 21.jūnijā.