Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi Iesniegums 1.klasei

ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

Viļānu vidusskola uzņem jaunus skolēnus


Viļānu vidusskola aicina 9.klašu absolventus turpināt izglītību mūsu skolā.
Izvērtējot 9.klašu skolēnu un viņu vecāku aptauju rezultātus, atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam, Viļānu vidusskola piedāvā 2 mācību priekšmetu komplektus.
 
 

Šie komplekti saistoši tikai tiem skolēniem, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 10.klasē.

Bet pamatizglītībā un 11., 12.klašu skolēniem Viļānu vidusskola turpina realizēt ierastās izglītības programmas.
Esat gaidīti mūsu skolā!
Viļānu vidusskolas kolektīvs būs patiesi gandarīts sniegt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību jebkurā no izglītības pakāpēm.
Par skolā realizējamām izglītības programmām, skolas īpašiem piedāvājumiem, skolas tradīcijām un svarīgākajiem notikumiem sekojiet līdzi mūsu skolas mājas lapā.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana