Ieskaišu grafiki Mācību gada kalendārs Pedagogu konsultāciju laiki Interešu izgl.pulciņi Iesniegums 1.klasei

piektdiena, 2020. gada 22. maijs

Viļānu vidusskolas rīkotā vokālo izpildītāju konkursa rezultāti

Noslēdzies tradicionālais Viļānu vidusskolas rīkotais vokālo izpildītāju konkurss. Pirms konkursa izsludināšanas bija šaubas par to, vai izdosies to noorganizēt, vai skolēni pieteiksies, vai skolotāji pieņems izaicinājumu sagatavot skolēnus šim konkursam attālināto mācību režīmā.Bet skolas direktors Pēteris Tretjuks kliedēja visas šaubas un iedrošināja organizēt konkursu. Paldies viņam par to!
Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos, paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu konkursam, paldies mūziķiem, kuri spēlēja pavadījumu, paldies skolēnu vecākiem, citiem ģimenes locekļiem un draugiem par atbalstu konkursa norisē, par palīdzību konkursantiem tehnisku, IT lietošanas, organizatorisko u.c. jautājumu kārtošanā. Konkursā piedalījās 13 Viļānu vidusskolas 1.-9.klašu skolēni un viens Rīgas 69.vidusskolas 5.klases skolnieks – Gustavs Keisters. Atbilstoši konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem augstāko pakāpi ieguva Viļānu vidusskolas 9.a klases skolniece Laura Svikša (skolotāja – Rita Jegorova). Visi pārējie konkursa dalībnieki –Einards Brencis, Marita Lonča, Arnita Tuče, Elizabete Šarkovska, Valters Čačs, Linda Zvīdriņa, Engelīna Brence, Gustavs Keisters, Marta Bruzgule, Natālija Poča, Evija Poča, Jana Stāmere, Aļesja Kovaļenko – ieguva pirmo pakāpi. No maksimālajiem 50 punktiem konkursanti ieguva no 40,75 līdz 47,5 punktiem. Konkursā izpildītās dziesmas bija dažādu žanru un dažāda rakstura dziesmas, tās tika izpildītas latviešu, latgaliešu un arī angļu valodā. Konkursa dalībnieki dziedāja ar pavadījumu un a capella – 1.klases skolnieks Valters Čačs. Pavadījums tika spēlēts dzīvajā, bija arī audio pavadījums, tika izmantotas arī fonogrammas, bet īpaši ir jāizceļ tos dalībniekus, kuri paši spēlēja pavadījumu – Marta Bruzgule, Evija Poča (veica arī tautasdziesmas apdari) un Laura Svikša. Visi konkursa dalībnieki sadarbībā ar savu ģimeni bija piedomājuši pie sava vizuālā tēla un atbilstošas vides radīšanas video filmēšanai. Jāizceļ Evijas Počas, Janas Stāmeres video par to, ka tajos ir piemeklēta atbilstoša dabas ainava. Savukārt Gustava Keistera un Martas Bruzgules video ir jau gatavi videoklipi izpildītajām dziesmām.Lai arī ir lietas, kas atšķir konkursantu sniegumus, video, bet, noteikti ir viens apstāklis, kas vieno - neviens priekšnesums neatstāj klausītājus vienaldzīgus.
Konkursa rezultātus skatīt šeit:
Konkursa dalībniekus vērtēja sekojoša vērtēšanas komisija: komisijas priekšsēdētāja Inese Stepāne, komisijas locekļi – Ārija Bergmane - Sprūdža, Biruta Brūvele, Gunta Juste. Paldies komisijas dalībniekiem par atbildīgu un augsti profesionālu darbu konkursa dalībnieku vērtēšanā!
Ārija Bergmane - Sprūdža – Riebiņu vidusskolas mūzikas skolotāja, vokālo ansambļu un folkloras kopas “Jumalāni” vadītāja, skolas KIPM, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas MK vadītāja. Ārija Bergmane - Sprūdža raksta: “Galvenais, lai mazie un lielie dziedātāji ir apmierināti un gandarīti par savu veikumu, lai viņiem nezūd dziedātprieks! Ir jānovērtē bērnu un vecāku centība. Katra bērna video var vērtēt kā ģimenes muzikāli māksliniecisko kopdarbu vai kopprojektu.”


Biruta Brūvele par sevi raksta: “Esmu dzimusi Viļānos. Mācījusies Viļānu vidusskolā. Skolas laikā bija līdzīgs vokālistu konkurss "Pavasara lakstīgala", kura laureāte biju arī es. Paralēli skolai mācījos Viļānu bērnu mūzikas skolā - absolvēju klavierspēles nodaļu. Tālāk studijas turpināju Jelgavas mūzikas koledžas akadēmiskās dziedāšanas nodaļā. Pēc absolvēšanas gadu mācījos Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijas akadēmiskās dziedāšanas 0 kursā pie Prof. Maijas Krīgenas. Bet pēc tam ceļš aizveda uz Daugavpils Universitātes mūzikas pedagoģijas nodaļu, kuru absolvēju.
Visu savu dzīvi esmu saistījusi ar mūziku, mūzikas pedagoģiju un dziedāšanu. Šobrīd dziedu Latvijas Nacionālās Operas un baleta operas korī, kā arī, mācu jaunos dziedātājus Viļānu Mūzikas un mākslas skolas vokālās mūzikas un kora klasē. Abi darbi sagādā lielu prieku un gandarījumu par paveikto!”
Birutas novēlējums: “Es novēlu visiem dziedāt, jo dziedāšana atver sirdi mīlestībai, tā dziedē un palīdz atbrīvoties no negatīvajām emocijām! Lai labi skan!”


Gunta Juste raksta:
“Esmu mūzikas skolotāja no Varakļāniem.
Strādāju gan ar mazākajiem bērniem, gan ar skolēniem Dekšāru pamatskolā. Varakļānu mūzikas skolā  mācu skolēniem klavierspēli. Mans darbs man sagādā prieku!
Brīvajā laikā dziedu sieviešu korī " Dzelvērte."


Skolēnu vokālie izpildījumi

Einards Brencis


Marita Lonča


Arnita Tuče


Elizabete Šarkovska


Valters Čačs


Linda Zvīdriņa


Engelīna Brence


Gustavs KeistersMarta Bruzgule


Natālija Poča


Evija Poča


Jana Stāmere


Aļesja Kovaļenko


Laura SvikšaNav komentāru:

Komentāra publicēšana