pirmdiena, 2016. gada 1. februāris

Skolēnu ZPD konference 2016

27.01.2016. Viļānu vidusskolā notika skolas ZPD konference. Skolēnu darbu prezentācija tika organizēta trijās sekcijās – dabaszinību, valodu un mākslas, sociālo zinību. Konferencē piedalījās septiņpadsmit 11. a klases skolēni (audz. I. Malta) un trīs 12.ab klašu skolēni. Tika prezentēti 12 zinātniski pētnieciskie darbi un 8 referāti.
Augsti novērtētus zinātniski pētnieciskos darbus uzrādīja 11.a klases skolēni Santa Lempa “Fona mūzika vispārizglītojošo skolu mācību procesā” (vad. L. Stramkale), Alīna Kruglova “Skolēnu liekā svara problēmas iespējamība Viļānu vidusskolā”( vad. F. Leščinska), Elīna Igaune “Matemātiskās spēles un uzdevumi- bērnu domāšanas attīstītāji” (vad. J. Stauža), Evita Kroiča “Kaņepju audzēšana un izmantošanas iespējas” ( vad. Z. Litvinova), Armands Prauliņš “Zobu pastas ietekme uz cilvēka zobiem” ( vad. Z. Litvinova), Kaspars Saprovskis “Hepatīta veidi un to profilakse” (vad. Z. Litvinova), Evita Srauce “Alkohola ietekme uz jauniešu organismu” (vad. E. Birule), Olga Belova “Uzturs fiziskās slodzes laikā” (vad. J. Tarasova), Viktorija Indāne “Pirmās palīdzības sniegšana dažādu traumu gadījumos” ( vad. Z. Litvinova). Visaugstāk novērtēts tika Riharda Sļadzevska referāts “Fizisko aktivitāšu ietekme uz cilvēka organismu” ( vad. I. Malta).
Paldies skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem un skolotājiem kas recenzēja un vērtēja skolēnu darbus: P. Tretjukam, N. Gudai, J. Livmanim, I. Stepānei, Ļ. Šundzānei, A. Mozulei, I. Stabulniecei, A. Vulānei, S. Lācei, N. Volkovai, T. Samuiloavai, A. Grinevičai, I. Valeniecei.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru