pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

Vanadzēnu kopas sporta diena

Par patriotu cilvēks izaug – to dara ģimene un skola.

Sākoties jaunajam mācību gadam, Viļānu vidusskolas Vanadzēnu kopa atsāk savu darbību. Mūsu kopas darbības mērķi ir – dažāda veida sktivitātes , kurām ir praktiska un patriotiska nozīme. Tāpēc 2015.gada 17.septembrī Viļānu vidusskolā notika Latgales Vanadzēnu kopu sporta diena, kurā piedalījās 11 komandas no sešām skolām. Sporta dienās piedalījās sekojošo skolu komandas – Viļānu, Rekavas, Makašānu vidusskolas , Kalnezeru katoļu pamatskola, Eglaines pamatskola un Rēzeknes Logopēdiskā internātskola.

Pulkstens 10:00 skolas aktu zālē notika pasākuma svinīgā atklāšana, kurā ar apsveikuma vārdiem uzstājās skolas direktors P.Tretjuks un Daugavas Vanagu organizācijas Rēzeknes nodaļas priekšsēdis – Gunārs Spodris, dziedāja 5.kl meiteņu ansamblis un visi kopā dziedājām vanadzēnu himnu, kā arī svinīgi tika ienests vanadzēnu karogs. Kā arī noskatījāmies īsfilmu par Viļānu vidusskolas darbību, ko komentēja skolas direktors.

Pēc tam devāmies uz skolas dārzu , kur Viļānu jaunsargi bija izveidojuši militāro šķēršļu joslu ar pieciem dažādiem uzdevumiem, bet trases noslēgumā Vidusskolas “Erudītu” pulciņa dalībnieki – M.Zunda un E.Pudulis bija sagatavojuši Latvijas vēstures jautājumus, uz kuriem bija jāatbild, lai veiksmīgi noslēgtu šķēršļu joslu.

Sacensību dienas uzvarētāji :
Pirmā vieta – Rekavas vidusskolas pirmā komanda.
Otrā vieta – Viļānu vidusskolas pirmā komanda.
Trešā vieta – Kalnezeru katoļu pamatskola.

Pēc tam visi 100 sporta spēļu dalībnieki garšīgi pusdienoja Viļānu vidusskolas ēdnīcā, kuras sponsorēja Daugavas Vanagu organizācija. Tad sekoja apbalvošana , kurā uzvarētāju komandas saņēma diplomus, pārējās komandas saņēma pateicības rakstus un katrs sacensību dalībnieks un tiesnesi, kurš bija piedalījies kā balvu saņēma šokolādi.

Noslēgumā visi kopā ar skolotāju V.Beitāni apmeklēja Viļānu baznīcu un klosteri , kuros bija iespējams uzzināt par to vēsturi un darbību.

Paldies par atblastu:
Viļānu novada domei
Skolas direktoram P.Tretjukam
Mācību daļai audzināšanas darbā I.Stepānei
Mūzikas skolotājai M.Jefremovai
Skolotājam J.Livmanim
Jaunsargu vadītājam R.Seilim-Zundānam
Skolas ēdnīcas kolektīvam.

Viļānu vanadzēnu kopas vadītāja V.Beitāne 18.09.2015.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru